Gen 28 (11 Jul)

Ons lees van die pragtige verhaal waar Jakob vlug en dan in ‘n droom beleef hoe die Here aan hom verskyn. Tot nou toe was daar baie min gesê oor die Here in Jakob se lewe – en hy het ook so geleef. Hy sou goedskiks kon dink dat hy stoksiel alleen as vlugteling is. Maar die Here stel Homself in die droom bekend as die Een wat nog altyd daar was, in sy lewe en die lewe van sy ouers en voorouers.

In vers 20 gaan Jakob ‘n ooreenkoms met die Here aan: “As U, o God, by my is en my beskerm op my reis en vir my kos en klere gee, 21sodat ek behoue terugkom by my ouerhuis, sal U, Here, my God wees“. Dit is eintlik nogal verwaand as mens daaraan dink. Dit lyk of Jakob die Here net wil gebruik vir sy eie gewin.

En tog verdelg die Here nie vir Jakob nie. Die Here is genadig. Dit is asof Hy weet dat Jakob nog ‘n jong en onervare gelowige is. Hy moet nog groei. Jakob sal later besef dat die Here nie daar is om ons storielyn aan te vul nie, maar dat ons daar is om die Here se storielyn aan te vul.