Esra 7

“Esra het uit Babel gekom en was ’n geleerde man. Hy het baie goeie kennis gehad van die gebooie van Moses wat die Here, die God van Israel, vir hom gegee het. Die koning het alles wat hy wou hê vir hom gegee, want die hand van die Here sy God was op hom.” (Esra 7:6)

En so gebeur dit dat koning Artasasta alles vir Esra gee wat hy benodig om die volk weer op die been te bring. In vers 25-28 sien ons dat die koning vir Esra werklik vertrou het.

Hierdie vertroue het nie oornag gekom nie. Esra het die vertroue van die koning deur jare en jare se diens gewen. Dikwels moes Esra aan projekte gewerk het wat nie vir hom lekker was of hom besonder geïnteresseer het nie. Maar omdat hy ál sy werk so knap gedoen het, het die koning geweet hy kan Esra vertrou.

Dit sê vir my ook iets van hoe ons in óns werksplekke moet omgaan. Ons etiek skep of ondermyn die vertroue van ons base en kollegas. Mag die Here ons help om só onberispelik te leef, dat ons ook die vertoue van mense kan geniet.