Eskodus 40 (19 April)

Geluk met die deurlees van Eksodus!!

Die boek sluit af op ‘n besonders vreemde manier. Dit is nogal bitter-soet en die leser weet nie presies hoe om daaroor te voel nie.

Die boek sluit af op ‘n hoogtepunt in die sin dat die Here se teenwoordigheid neerdaal op die tent van ontmoeting. Die sleg daarvan is dat Moses nie daarin kan deel nie. Was al die moeite om toegang tot God te verkry verniet? Gelukkig nie.

Waar Eksodus afsluit met Moses “buite” die tent van ontmoeting, begin Numeri met Moses “binne” die tent van ontmoeting. Jy sal vra wat het veroorsaak dat Moses nou kon ingaan? Levitikus! Die offers!

Ons staan ook nie buite die teenwoordigheid van die Here nie. Daar is ook voorsiening gemaak vir ons dat ons toegang tot Hom mag hê. Jesus het die offer gebring. Die Gees is uitgestort…