Esegiël 44

Laai jou leesrooster af deur HIER TE KLIK

Esegiël is in hierdie gedeelte steeds besig om te vertel van die visioen wat hy oor die tempel sien. Besonders opmerklik is wat hy vertel oor die Oostelike poort. Toe die engel vir Esegiël die Oostelike poort wys, sê het hy vir hom die volgende gesê:

“Hierdie poort moet toe bly, dit moet nie oopgemaak word nie en niemand mag daardeur gaan nie, want Ek, die Here, die God van Israel, het daardeur gekom; die poort moet toe bly.” ESEGIËL 44:2

Die engel het voortgegaan om te sê dat selfs die regeerders van die dag nie toegang tot die tempel mag verkry deur hierdie poort nie. Dit was gereserveer net vir die Here. Dit is veelseggend op verskeie maniere.

Die engel weet dat regeerders graag deur hierdie poort toegang tot die tempel sou wou kry, want dit is maar hoe mense is. As die leier deur die Here se poort sou gaan, sou die mense hom op dieselfde vlak as God beskou. Strategies sou dit dus van ‘n koning slim wees om van die poort te gebruik, want hy sou daardeur sy gesag ten toon stel.

Maar dit is ook aanstellerig. Dit kom neer op selfverheffing, en die Here hou nie daarvan nie. Ons as mense is lief daarvoor om ons eie beuel te blaas en na mag te gryp. Dit is in ons aard om eersugtig te wees. Daarom is dit so belangrik om te onthou om nie aanspraak te maak op die Here se eer nie. Dit kom Hóm toe en Hóm alleen.

Dit sou maw ‘n sigbare daad van ondergeskikking en onderwerping wees as die koning níe deur die Oospoort gaan nie. Dit is gesond vir ‘n koning om dit te onthou, want anders gaan sit sy mag in sy kop.

Op ‘n soortgelyke manier kan ons vandag nog intensioneel daaraan werk om onsself te herinner aan die feit dat daar ‘n reuse-reuse afstand tussen ons en die Here is (itv gesag). Ek is klein en Hy is gróót.

Maar dit is net die een deel van wat opmerklik is oor die Oospoort. Die ander kant van die munt is die feit dat die toehou van die poort, ook daarop dui dat God se Gees nie van plan is om die tempel te verlaat nie. Die tempel is dus geseël met God se Gees daarin. Esegiël se visioen wys maw heen na die permanensie van God se teenwoordigheid.

Die interessantheid is dat die Nuwe Testament op ‘n soortgelyke manier oor God se teenwoordigheid in ons praat – óns is immers mos nou die nuwe tempel. Efesiërs 4:2 lui:

“In Christus het die Heilige Gees wat deur God belowe is, julle as die eiendom van God beseël. Die Heilige Gees is die waarborg dat ons ook verder sal ontvang wat God belowe het, wanneer Hy almal wat aan Hom behoort, volkome sal verlos”.

Is dit nie ‘n wonderlike paradoks om mee te leef nie? Die Here is gróót en vêr bo my verhef. En gelykertyd is die Here naby, intiem en vir áltyd by my.