Esegiël 32

Voel jy partykeer ook dat wat op die oomblik oor die hele wêreld uitspeel, te groot is om te verstaan – wat nog om dit te oorwin? Dalk voel dit vir jou dat die struikelblokke wat jy gaan moet oorkom om net weer jou lewe te hervat, eenvoudig net te groot vir een persoon is om te oorwin. Dit voel vir jou of die kaarte téén jou gepak is – tot só ‘n mate dat dit ‘n oormag is wat jy sal moet oorkom…

Ek voel nogal gereeld so die afgelope ruk. Partykeer voel dit vir my onmoontlik dat my werk ooit weer dieselfde sal wees as voor hierdie pandemie. Dit is natuurlik nie alles net sleg nie. Dit is goed om indringend jouself af te vra hoe mens by veranderde tye kan aanpas. Maar partykeer wil-wil ‘n angstigheid my oorval en my laat voel of alles net in duie gaan stort…

En dan kom die Woord van die Here na my soos in vandag leesroosterstuk. In vandag se gedeelte staan ons stil by Esegiël se oordeelsuitspraak oor Egipte se Farao. Nou, om die grootsheid van hierdie uitspraak oor Egipte te snap, moet ons onthou dat Egipte die wêreldmoondheid van die antieke wêreld was. Niemand het in hulle pad gestaan nie – allermins nie ‘n klein landjie soos Israel nie.

Maar al is die Israeliete ‘n klein volkie, dien hulle ‘n groot God. En daarom sê die Here by monde van die profeet Esegiël die volgende oor Egipte:

Mens, sing ‘n treurlied oor die farao, koning van Egipte. Jy moet oor hom sê: “Jy was soos ‘n leeu onder die nasies, maar jy is tot swye gebring. Jy was soos die groot monster in die see, jy het jou rivierwaters laat kook, die waters troebel gemaak met jou voete, die riviere modderig laat word.”  So sê die Here my God: “Tussen die baie nasies wat saamgekom het, gooi Ek my vangnet oor jou, en hulle trek jou op in my net.  Ek gooi jou op die grond, Ek slinger jou die veld in, Ek laat al die voëls op jou kom sit, Ek laat die roofdiere hulle vol vreet aan jou.
ESEGIËL 32:2-4 AFR83

Op ‘n baie grafiese manier skets die profeet die grootheid van Egipte. Hy is soos ‘n leeu. Niemand is bestand teen hom nie. Nog erger – hy is soos ‘n groot seemonster. As hy beweeg vertroebel hy al die water. Niemand staan ‘n kans teen hom nie.

En tog…ten spyte van die grootheid van hierdie wêreldmoondheid…vang die Here hom soos wat ‘n mens ‘n vissie vang. Die implikasie is duidelik: al voel Egipte vir Israel oorweldigend groot – die Here is nog groter. Sonder moeite maak Hy ‘n einde aan ‘n wêreldmoondheid.

Miskien is dit vir jou ook goed om hierdie profesie van jare gelede, vandag wéér te hoor: Al voel dit vir jou of jy voor ‘n oormag te staan kom – die Here is nóg groter as die grootste reuse in ons lewe. Dit bring rustigheid oor my gemoed. Mag dit dieselfde vir jou doen.