Eseg 8 (25 April)

Dit is asof Esegiël al dieper geneem word in die geheime wat God sien. Daar is iets onheilspellends daaraan as hy 3 keer geneem word na plekke waar daar sonde gepleeg word. Eers na een van die poorte in Jerusalem (vers 5). Dan na ‘n poort in die voorhof van die tempel (vers 7). En dan na ‘n poort by die ingang na die huis van die Here (vers 14).

Hoor jy die eskalasie? Hy begin buite en beweeg na binne. Telkens word hy al nader aan die hart van die probleem geneem.

Dit gaan in hierdie gedeelte daaroor dat niks vir God verberg is nie. Hy ken selfs my diepste sonde.

Mag ons nooit dieselfde doen as die leiers van hierdie tyd nie: “Hulle dink: die Here sien ons nie, Hy is nie meer in die land nie.” Eseg 8:12

Dink vir ‘n oomblik na oor die diepste geheim wat jy tans koester. Hoe voel dit vir jou om te weet die Here sien dwarsdeur jou? Vir party van ons is die gedagte angswekkend. Maar dit kan ook vir ons uiters bemoedigend wees.