Eseg 46

Laai jou leesrooster af deur HIER TE KLIK

In hierdie hoofstuk van Esegiël handel dit hoofsaaklik oor die ordelike aanbidding van die Here. Esegiël 46 lui bv:

Maar wanneer die gewone burgers op feesdae in die teenwoordigheid van die Here wil kom, moet dié wat deur die noordpoort inkom om in aanbidding te buig, by die suidpoort uitgaan, en dié wat deur die suidpoort inkom, moet by die noordpoort uitgaan. Niemand mag teruggaan deur die poort waar hy ingekom het nie; almal moet by die ander kant uitgaan. (Eseg 46:9)

Het dit jou al ooit oorgekom dat iemand teen die verkeer inry? Dan sal jy weet wat hier aangaan! Die mense word opdrag gegee om by die tempel by die een poort in te gaan en by die ander uit te gaan, om chaos te voorkom. Daar moenie ‘n gedruis wees wat aanbidders hinder terwyl hulle met die Here kommunikeer nie.

Die gedeelte in Esegiël herinner baie sterk aan ‘n soortgelyke voorskrif oor die erediens in die brief 1 Korinte:

“Alles moet egter gepas en ordelik geskied”. (1 Korintiërs 14:40)

As mens hierdie gedeeltes lees, dink mens noodwendig aan die verskillende erediensbelewenisse van elkeen van ons kerke. Hoe ‘n erediens ook al ingerig word, dit moet van respek vir die Here spreek.

Maar nie net eredienste nie. Ook ons persoonlike toewyding aan die Here moet spreek van respek en nougesetheid. Te veel mense “dien” die Here met ongeërgdheid. Mens moet jouself dus afvra: “Op watter manier kan ek in my persoonlike toewyding, vir die Here wys dat ek vir Hom respek het?”