Eseg 45

Laai jou leesrooster af deur HIER TE KLIK

As jy nie geweet het ons lees in die profeet Esegiël se profesieë nie, dan sou jy gedink het dit klink soos die boek Joshua, toe die volk die land die eerste keer ingeneem het en dit verdeel moes word.

Nou vind die verdeling van die land weer plaas, en soos laas word moeite gedoen om gelyke grondgebiede vir elke stam te gee. Daar word seker gemaak dat niemand bevoordeel word nie.

Regverdigheid en eerlikheid is vir die Here belangrik. Soveel te meer as dit by leiers kom. Daarom sê hy by monde van die profeet Esegiël:

So sê die Here my God: “Julle het nou ver genoeg gegaan, regeerders van Israel. Laat staan die geweld en verdrukking, laat reg geskied en doen reg, hou op om my volk se eiendom vir julle te vat,” sê die Here my God. “Julle moet skale gebruik wat reg weeg en julle moet die regte inhoudsmate vir droë stowwe en vir vloeistowwe gebruik. Gewig moet volgens ‘n vaste maatstaf bepaal word.” (Esegiël 45:9-10)

Die Here verwag dieselfde etiese sensitiwiteit by jou en my. Ons kan nie rondloop en sê “ek dien die Here”, maar die manier waarop ek sake doen en mense hanteer, reflekteer dit glad nie.