Eseg 34 (2 Aug)

Heng, niemand wat ‘n geestelike leier is kan hierdie gedeelte klassifiseer as ‘n lekker “voel-goed-gedeelte” nie.

Die gedeelte roep mens op tot diepe selfondersoek: Neem ek my roeping nog ernstig op? Doen ek my beste? Doen ek my taak met liefde of gaan ek maar net meganies deur die gewoontes?

Gelukkig is daar ook ‘n trooswoord. Niemand van ons kan ooit die opperherder se plek inneem nie – en daarom moet ons ook loskom van daardie “Messias-kompleks” van ons. Ons rol is om getrou te wees aan die taak wat die Here vir ons gegee het – totdat die die opperherder weer sy verskyning maak.