Eseg 32 (17 Jun)

Die hele Eseg 32 handel oor die leier van Egipte – die Farao. Dit is ‘n treurlied wat aanvanklik positief begin en hom as ‘n “leeu” beskryf, maar dit eindig tragies wanneer hy tot ‘n val kom. Dit is die Here wat ingryp en sy val bewerk.

Vir die Farao het leierskap gegaan oor selfverryking en oor jou eie mag en heerlikheid. Die Here sien leierskap eerder as om te dien en lewens te beskerm.

Ons land het op die oomblik ‘n groot probleem met leierskap. Maar dit help nie om vinger te wys na ander nie. Goeie leierskap begin met myself.