Eseg 30 (15 Jun)

As jy hoor wat die Here by monde van sy profeet sê, dan kom jy diep onder die indruk dat ons nie hier met ‘n klein streeks-god te doen het nie. In die antieke tyd is daar geglo dat die gode se mag beperk was tot die gebied waar hulle aanbid is. As jy egter luister na wat die Here sê, dan sien jy dat sy heerskappy vêr oor die grense van Israel strek: Hy is die een wat Egipte se arms breek en Babel s’ n sterk maak. Hy is ook die een wat mag het oor my probleempies.