Eseg 29 (14 Jun)

Ek kan nie help om te glimlag as ek hierdie gedeelte lees nie: “Ek gaan teen jou optree, farao, koning van Egipte, groot krokodil wat rustig in jou rivier lê en sê ‘dit is my rivier, ek het hom gemaak!'”

Sjoe, die Bybel het darem ‘n mooi manier van ‘n ding sê. Esegiël sinspeel op die Nylkrokodil wat sinoniem met Egipte was. Hy sê die farao is soos hierdie dier wat ewe selfvoldaan glo dat hy die skepper van sy eie voorspoed is.

Hoeveel keer het ek nie bykans dieselfde woorde die afgelope ruk gehoor nie: “Wat ek het, het ek met my eie 2 hande verdien”. Wel, dit mag waar wees op een vlak, maar op ‘n ander vlak is alles wat ons het en bereik te danke aan die Here.

Here, help my onthou aan wie ek my geluk verskuldig is.