Eksodus 39 (18 April)

Die Bybel leer ons nie net dinge oor ons verhouding met die Here nie, maar ook ons verhoudings met mense. So leer die laaste vers van hoofstuk 39 vir my die belangrikheid om dankie te sê.

Moses kon sekerlik aangeneem het dat die vakmanne hulle werk gedoen het omdat hulle móés. Die Here het die opdrag gegee. Die vakmanne het geen keuse gehad nie. Hulle móés eenvoudig gehoorsaam wees.

En tog kies Moses om vir hulle dankie te sê. Hy, die leier, bedank die volgelinge…

Moses was verseker ‘n uitnememde leier.

Wie is daar in my lewe wat ek oorsien en van vergeet? Is daar iemand wat met ‘n dankie sou kon doen?