Eksodus 38

Vanoggend lees ons in Eksodus 38 oor die brandofferaltaar en weereens oor hoe Besaleël dit alles met soveel sorg voorberei het. Terwyl ek dit lees, trek my gedagtes na die tyd van die jaar waarin ons nou is: Paasfees. En ek dink aan wat ander gedeeltes in die Bybel oor vandag se stukkie sê, soos oa Heb 9:23.

Hebreërs maak die interessante opmerking dat alles wat Besaleël’hulle gemaak het (en so ook die bouers vd latere tempel), slegs afbeeldings was van die ware heiligdom…

Heb 9:23-25 “Die aardse afbeeldings van die hemelse dinge moes dus noodwendig deur hierdie middele gereinig word, maar die hemelse dinge self deur beter offers as hierdie. Christus het nie ingegaan in ’n heiligdom wat deur mense gemaak is en net ’n namaaksel van die ware is nie. Nee, Hy het in die hemel self ingegaan om nou ter wille van ons voor God te verskyn. Hy het nie ingegaan om Homself herhaaldelik te offer nie, soos die hoëpriester elke jaar die Allerheiligste binnegaan met bloed wat nie sy eie is nie.

Hierdie Paasfees het ek en jy die voorreg om te weet dat ons nie meer offers hoef te bring nie. Die volmaakte offer is reeds gebring.