Eksodus 38 (17 April)

In letterlik een vers word daar net vlugtig verwys na die bronswaskom. Vers 8 sê gewoon dat dit gemaak was van die bronsspieëls van die vrouens.

Ons het genoem dat brons – of dit kon ook koper gewees het – die simbool van oordeel was. Dit moes nogal ‘n effek op jou gehad het as jy weet die betekenis van die simboliek is, en jy dan jou eie gesig in die koperspieël sien weerkaats.

Op die kruis gebeur dieselfde. In die weerkaatsing van die Seun, sien ons onsself daar hang. Dank die Here vandag dat Hy jou straf gedra het.