Eksodus 37

Eksodus 37 vertel van hoe Besaleël onder andere die verbondsark, die tafel vir die offerbrood, die kandelaar en die wierookaltaar gemaak het. Dit tref my hoeveel keer die woordjie “goud” of “goue” in die teks voorkom. Met ‘n vinnige lees tel ek 21 kere! Dit wil lyk asof hulle amper alles in goud oorgetrek het.

Dit is duidelik dat hulle net die beste vir die Here wou doen en gee. Geen afskeepwerk of afskeepmiddele word vir geduld nie. Mens kan nie help om oor jou eie toewyding te dink nie. Gee ek my beste vir die Here? My beste tyd? My beste liefde? My beste gebed? My beste dankoffer?

Ek wil die Here dien op die beste manier wat ek kan . . . maar ek faal so vinnig en so baie (net soos Besaleël’hulle binnekort gaan doen).

Gelukkig herinner die storie van Jesus vir ons dat die toewyding waarmee ons die Here dien, oortref word deur sy liefde vir óns. My toewyding is kortstondig en gebrekkig. Sy liefde vir jou en my is permanent en ten volle. Dit is net genade.