Eksodus 37 (16 April)

Ek lees hoofstuk 37 en dink aan hoe baie Openbaring by die beelde van die tabernakel aansluit. In hierdie hoofstuk word daar byvoorbeeld baie gemaak van die kandelaar met 7 lampies. Ons het reeds gesê dat die kandelaar na God se teenwoordigheid deur sy Gees – oftewel na die Heilige Gees verwys.

Dink nou aan hoeveel keer jy in Openbaring lees van die “sewe geeste voor God se troon” (Goddelike getal wat dui op die volheid van die Gees). Of dink aan al die waarskuwings wat in Openbaring gerig word dat die Here die “lamp” van die onderskeie gemeentes gaan wegneem.

In hierdie tyd wat oploop na Pinkster, kan ons gerus onsself afvra wat ons kan doen om meer bewus van die Heilige Gees te leef.