Eksodus 36 (14 April)

Jy gaan wonder of jy vandag se hoofstuk nie vroeër gelees het nie, omdat dit so bekend klink. Maar die vorige keer was dit die opdrag. Nou is dit die uitvoering daarvan. Die vorige keer was die vraag. Nou is dit die antwoord. Deur die uitvoer net so verhalend soos die opdrag te vertel, kommunikeer die outeur aan ons dat Moses, die vakmanne en die volk baie nougeset die Here se opdragte gehoorsaam het.

Wat ons bring by ‘n vraag oor gehoorsaamheid. Is ek gehoorsaam aan die vroeëre opdragte wat die Here vir my gegee het? Voer ek dit nougeset uit?