Eksodus 34 (12 April)

Wanneer mens die Ou Testamentiese verhale lees, kan mens nogal maklik dink “Wow!” dit moes wonderlik wees om in daardie tyd te leef en die dinge te sien wat hulle beleef het. Neem nou maar as voorbeeld die feit dat Moses se gesig geskitter het elke keer as hy klaar met die Here gepraat het.

Maar dit is wat dit so interessant maak om die Bybel in sy geheel te lees. Paulus sal byvoorbeeld heeltemal met daardie indruk dat die “ou tyd” beter was, verskil. In 2 Kor 3 skryf hy dat die rede hoekom Moses sy gesig moes toemaak, was omdat hy nie wou hê dat die mense moes sien dat die skynsel aan die afneem was nie (2 Kor 3:13)

Dan kontrasteer Paulus die ou verbond met die verbond waarin ek en jy nou staan, en hy maak die punt dat hierdie verbond soveel beter is. Waar Moses se se heerlikheid afgeneem het, is die heerlikheid waaraan ons deel het besig om toe te neem en toe te neem (2 Kor 3:18)

Ek het dikwels nodig om hierdie weer en weer te hoor: Die toegang wat ons nou tot die Here het (deur die Heilige Gees), is baie meer as wat Moses of enige iemand anders ooit onder die ou verbond gehad het. Ons moenie die ou verbond ophemel nie. Ons moet die nuwe verbond ontdek…

Gebed: Kom ons vra die Here dat Hy ons sal onderrig in die dinge aangaande die Heilige Gees.