Eksodus 33 (11 April)

In hierdie hoofstuk 33 van Eksodus is daar so baie pitkos om mee te werk. Het jy gesien dat Moses die tent van ontmoeting nie in die middel nie maar “ver buite” die kamp gaan opslaan het na die goue kalf episode? Dit dui natuurlik daarop dat die Here heilig is en nie met sonde kan heel nie.

Het jy gesien wat Josua gedoen het nadat Moses uit die tent van ontmoeting gegaan het? (ver 12). Die outeur begin Josua vir ons skets as een van Moses se handlangers. Iemand in wie se lewe Moses as mentor optree. Op die regte tyd sou Moses uittree en sou Josua ryp wees om die leier te wees. Deur hierdie klein opmerkings nou al oor Josua te noem, berei die outeur die leser voor om ontvanklik te wees vir die nuwe leier wanneer hy wel op die toneel kom. En Josua is werklik ‘n voorbeeld. Hy verlaat nie die tent van ontmoeting nie. Lank nadat Moses uit is, bly Josua nog agter omdat hy smag na die teenwoordigheid van die Here.

Wat sou gebeur as ek my eie lewe met die van Josua sou vergelyk? Het ek dieselfde begeerte om die teenwoordigheid van die Here te beleef?

Gebed: Kom ons praat vandag met die Here oor die feit dat ons harte na Hom smag.