Eksodus 32 (9 April)

Hierdie bly darem altyd vir my ‘n mooi stuk met soveel ironie. Die volk probeer goue bul maak – maar die Bybel noem dit ‘n bul-kalf (natuurlik om ‘n bespotting te maak van hul poging voor die Here). Verder neem Aaron ‘n duidelike leidende rol in die maak van die kalf. Maar wanneer daar rekenskap gevra word, noem hy dat hulle die goud net in die vuur gegooi het en dat die kalf vanself daaruit gekom het (v25).

Daat laat my baie aan my eie onwilligheid dink om eienaarskap vir my sonde te neem.

Maar hierdie gedeelte word ook weer later in die Nuwe Testament baie belangrik. Paulus was baie lief daarvoor om die ou verbond en die nuwe verbond teen mekaar af te speel. Hy vergelyk in heelwat van sy briewe die bedeling van die wet met die bedeling van genade.

So noem hy dan ook in 2 Kor 3:6 dat die wet doodmaak maar die Gees lewend maak. Wat bedoel hy daarmee?

Hy verwys na die feit dat die dag toe wet gegee is, moes die leviete 3000 mense doodmaak (Eks 32:28). Maar die dag toe die Heilige Gees uitgestort is, het 3000 mense tot bekering gekom.

Gebed: Vra die Here om jou te help om nie soos Aaron jou sonde te ontken nie, maar dank die Here dat jy nou in ‘n nuwe bedeling mag staan wat lewe gee!