Eksodus 22 (8 Maart)

Die rits sosiaal-maatskaplike bepalings van hoofstuk 21, vervolg in hierdie hoofstuk. Dit is uiteenlopende regulasies. As ons egter een gemeenskaplike punt soek, sal dit wees dat al die regulasies oor horisontale verhoudings handel. In die volgende hoofstuk sal daar weer oor ons vertikale verhouding met God gepraat word. Maar in hierdie hoofstuk handel dit geheel en al oor my interaksie met ander mense. Laat niemand sê dat menseverhoudinge nie vir die Here belangrik is nie.

Kom ek gaan vandag met hierdie wete my dag tegemoet: Die Here is begaan oor hoe ek die mense behandel wat vandag my pad kruis…

Gebed: Dankie Here dat U my vandag herinner dat my menseverhoudings vir U belangrik is.