Eksodus 21 (Maart 7)

Na die einde van Eksodus 21 vind ons ‘n hele rits  sosiaal-maatskaplike bepalings, waaruit ons eintlik wonderlike beginsels kan haal. Neem byvoorbeeld die bepalings wat handel oor beeste wat ander mense kan beseer. Op die oog af lyk dit glad nie van toepassing op ons nie. Tog is die implisiete beginsel dat ons verantwoordelik moet optree – en dat ons ‘n verpligting het om toe te sien dat ons optrede niemand anders benadeel nie.

Meer onstellend is die eerste deel van die hoofstuk. Dit handel oor slawe en selfs as jy jou dogter as slavin sou verkoop. Ons eerste reaksie is een van walging. Ons dink: “Hoe kan die Bybel sulke goed sê?!”

Miskien is dit goed om in gedagte te hou dat die Bybel nie die gebruike propageer nie. Dit probeer dus nie iemand aanmoedig om sulke goed te doen nie. Dit speel eerder in op aanvaarde praktyke van die dag. Dat mense dus soms hulle dogters as slavinne verkoop het, was die gebruik van die dag. Wat nie die norm was nie, was om toe te sien dat die dogter ongedeerd kan terugkom as haar eienaar haar nie meer wil hê nie.

Waar die Bybel eers gelyk het of dit meedoen aan wanpraktyke, blyk dit nou dat die Bybel eintlik kontra die kultuur van sy tyd uitsprake maak – en as’ t ware ‘n baie vroeë kampvegter vir medemenslikheid en selfs vroueregte is.

Gebed: Kom ons vra die Here om ons te help om altyd met groot omsigtigheid en verantwoordelikheid teenoor ander mense op te tree.