Eksodus 1

Die Farao beveel vir die vroedvroue, Sifra & Pua, om die kinders van die Hebreërs om die lewe te bring (Eks 1:15).

Daar word egter uitdruklik gesê dat omdat die vrouens vir God gedien het, hulle hul nie gesteur het aan die bevel van die Farao nie (vers 17).

Ons sien in hierdie verhaal hoe dit lyk as ‘n gelowige moet kies of jy mense of God gaan gehoorsaam. Sifra en Pua wys vir ons dat hulle hoër waarde aan gehoorsaamheid aan God as aan gehoorsaamheid aan mense geheg het – selfs al sou dit hulle dood kon beteken.

Ek vra myself af aan wie ek meer gehoorsaam is: Aan die verwagtinge van mense, my kultuur, strukture, regerings – of aan God?