Deut 4

Die groot gedagte in Deut 4 wat herhaaldelik na vore kom, is dat die mense nie ‘n afbeelding van God mag maak nie. Vanoggend vra ek myself af hoekom hierdie punt vir die Here so belangrik was dat Hy dit nodig geag het om soveel keer – net in hierdie hoofstuk alleen – te herhaal?

Ek word herinner aan die woorde van Johannes Calvyn: “The human heart is an idol factory”.

Wat beteken dit vir my vandag? Ek het immers geen behoefte om ‘n stomp te kerf en te aanbid nie!

Die betekenis vir my is dat ook my hart uiters vatbaar is om God te verplaas met ‘n substituut. Enige iets – selfs goeie dinge – kan afgode word. Vanoggend voel ek bv aangespreek oor die rol van die Kerk in my lewe. Het die Kerk nie dalk in my lewe ‘n afbeelding van God geword nie? Verplaas ek nie dalk God met hierdie substituut nie?

Dit is wel so dat die Kerk Jesus se “liggaam” op aarde is. Maar dit metaforiese taal. Dit kan tog nooit self God wees nie! Of het dit dalk god geword in my lewe?

Mag die Here die eerste plek in my lewe wees.