Dan 4 (23 Jul)

Hierdie hoofstuk bevat ‘n belydenis van koning Nebukadneser. Op ‘n stadium roep hy in herinnering die woorde wat Daniël vir hom gesê het: “Daarom, U Majesteit, luister na my raad: breek met u sonde en u ongeregtigheid, doen wat reg is en bewys barmhartigheid teenoor dié wat in nood is.”

Ek sien in my geestesoog hierdie klein Daniëltjie wat voor die groot en magtige koning Nebukadneser te staan kom. Sy broek moes gebewe het – en sowaar daar gaan hy voort en spreek hy die koning aan oor die sondes…

Dit laat my baie dink aan wat die Ou Testamentikus Walter Brueggemann noem: “speaking up to power”. Brueggemann is lief daarvoor om uit te wys hoeveel keer Ou Testamentiese figure teen gesag moes uitvaar. Hy lig uit dat die Farao’s van vandag waarteen Moses moes opstaan – oftewel die Nebukadnesers waarteen vandag se Daniëls moet opstaan – enige vorm van onderdrukking en uitbuiting is (wat byna altyd gepaardgaan met die misbruik van ‘n magsposisie).

Mag ons dieselfde dapperheid vertoon om op te staan waar mense van outoriteit hulle mag misbruik.