Dan 3 (22 Jul)

Ons lees vandag die gedeelte waar Daniël se drie vriende in die brandende oond ingegooi word. Die volgende sin is vir my so treffend: “Ons het ons God vir wie ons dien. Hy het die mag om ons te red uit die brandende oond, en Hy sal ons ook red uit u mag. Selfs as Hy dit nie doen nie, moet u weet dat ons u god nie sal dien nie” (vers 17-18).

Ek dink terug aan my kollega Gerrie se woorde oor ‘n tyd in sy lewe toe sy vrou met kanker gediagnoseer is. Hy sê hy het geweet dat omdat Jesus “Immanuel” oftewel “God-met-ons” is, kan ‘n wonderwerk op enige oomblik plaasvind. Maar aan die ander kant omdat Jesus “Immanuel” of “God-met-ons” is, hoef ‘n wonderwerk nie noodwendig plaas te vind nie, want ek is veilig in sy teenwoordigheid.

Met nog groter selfvertroue as Daniël se 3 vriende kan ons vir ons krisisse sê: “Selfs as die Here nie uitkoms gee nie, buig ek nie die knie voor enige ander God nie“.