Dan 1 (20 Jul)

Daar is druk op Daniël en sy vriende om te konformeer. Die druk kom van die koning af en hy wil hê hulle moet “inpas”. Hierdie tipe druk klink bekend. Van oraloor is daar druk op gelowiges om nie so “volksvreemd” in vandag se tyd te wees nie – selfs om kernwaardes te laat gaan – en dit word oor die boeg van “verdraagsaamheid” gegooi.

Wat ek by Daniël sien is sy rotsvaste beginsels. Maar ook sy beleefde manier van praat met Aspenas – wat vir alle praktiese doeleindes die vergestalting van die onderdrukking is.

Mag die Here ons ook volgelinge maak met rotsvaste beginsels – maar ons die wysheid gee hoe om hierdie beginsels met die grootste respek te kommunikeer aan mense wat anders dink as ons.