Category Archives: Uncategorized

Job 21

In hierdie gedeelte is Job weer aan die praat, en nou antwoord hy Sofar. Jy sal onthou dat Sofar gesê het dat dit basies onmoontlik is om iets slegs oor te kom, tensy jy sonde gedoen het van een of ander aard nie. In die hele eerste gedeelte van hoofstuk 21 verontskuldog Job homself as’t ware. Dit is asof hy sê: “Nee regtig, ek het my vêr gehou van enige goddelose”(vers 16)

Die gedeelte wat my tref vandag is in vers 23…

“Die een mens sterf in sy volle krag terwyl hy heeltemal tevrede en rustig leef, terwyl hy blakend gesond is en volop murg in sy bene het. Die ander sterf in bitterheid sonder dat hy voorspoed gesmaak het. Saam lê hulle in die graf, altwee oortrek van die wurms.” (Job 21:23-26)

Job se opmerking het te make met die kortstondigheid van die lewe. Dat die dood elkeen van ons op enige oomblik kan oorval. Hy wag nie vir jou totdat jy geluk en voorspoed geproe het nie. Party het ‘n vol gelukkige lewe, ander ‘n kort moeilike een.

Maar sy opmerking sê dat almal in die graf beland waar die wurms hulle opvreet. Dit is vir ons opmerklik dat sy opmerking geheel en al ontbreek van die hoop om te lewe ná die dood.

Dit is omdat die Ou Testamentiese mens op hierdie stadium nog nie aan die opstanding van die dooies geglo het nie. Hulle het nog nie geweet daar is iets soos ‘n “ewige lewe” nie. Daardie begrip het eers begin vorm aanneem in die “intertestamentêre tyd” – die tyd wat verloop het tussen die Ou en die Nuwe Testament. En toe het Jesus dit natuurlik kom onderstreep in sy bediening.

Tot tóé, het hulle geglo dat álmal na “hades” gaan wanneer jy sterf. Hades was gewoon die doderyk.

Die Nuwe Testament besit dus ‘n geweldige hoop wat gans anders is as die Ou Testament. Vandag word ek net weer getref deur die vertroosting wat die Ewige Lewe inhou.

Psalm 88

Kom ek vertel jou iets interessants oor Psalm 88. Ek was in 2011 met ‘n toergroep vanuit ons gemeente na Israel. Dáár het ons ‘n plek besoek wat as die huis van die hoëpriester geïdentifiseer was. Net buite die huis was daar plein. Volgens oorlewering was die plein die plek waar Petrus vir Jesus verloën het die aand van die arrestasie. Onder die hoëpriester se huis was daar aanhoudingselle vir oortreders. Daar was ‘n diep, donker put. Volgens oorlewering is Jesus die aand van sy arrestasie in daardie “aanhoudings-put” gegooi, sodat Hy dáár kon wag vir sy verhoor voor die hoëpriester.

Terwyl Hy daar onder in die put gesit het, het Hy Psalm 88 hardop uitgeroep…

“U het my onder in die put laat beland, in diepe duisternis. U gramskap rus swaar op my, U laat al u golwe oor my breek. Sela U laat my bekendes ver van my af staan en maak my vir hulle iets afskuweliks; ek sit vasgevang en kan nie uitkom nie.” (Ps 88:7-9)

Ons het die ligte afgesit en die put vir ‘n oomblik in sy oorspronklike kondisie beleef. Toe het ons met ‘n selfoonliggie Psalm 88 gelees. Dit was aandoenlik. Die “gramskap” waarvan Jesus gepraat het, was natuurlik my en jou straf op sonde wat Hý gedra het.

Het jy al die pakkie oopgemaak?

Ek het nou lekker gelag vir hierdie oulike videogreep!

Dit is ‘n gespottery met die fliek “Cast Away“. Dit was mos die film wat gehandel het oor die FedEx werker wie se vliegtuig geval het, en toe moes hy vir wie weet hoe lank op ‘n eiland oorleef in die aller verskriklikste toestande… Kyk na die video en geniet dit saam.

Ek het gedink dit is ‘n baie skerp advertensie. Daardie man wou seker homself skop toe hy sien wat alles in die FedEx-pakkie was wat hy al die jare in sy sorg gehad het. As hy dit maar net op daardie eiland oopgemaak het, dan sou sy lewe darem baie makliker gewees het!

Ek het ‘n idee dat baie van ons as Christene ook so is. Ons sit met ‘n pakkie in ons hand wat die lewe hier, aansienlik vir ons kan verander – as ons  dit maar net sou oopmaak!

Daardie pakkie is natuurlik die Bybel. Dit bevat God se Woorde vir ons lewe – lewensbelangrike instruksies wat waarlik jou bestaan kan verander.

Ek is so  bly dat jy besluit het om “die pakkie” oop te maak en saam met ons ‘n reis deur God se Woord te onderneem. Ons begin amptelik met jaar 1 se leesrooster op 1 Februarie 2016.

Ek wil jou uitnooi om die Bybelskoolsessie van 28 Januarie 2016 by te woon. Nie net gaan dit vir jou die agtergrond van Februarie se leesstukke verduidelik nie, maar ook iets meer oor hoe die leesrooster saamgestel is en wat jy kan verwag in die jaar. Ons kom 18:00 by NG Witrivier bymekaar.

Indien jy nie die Bybelskool kan bywoon nie, kan jy die media op hierdie webtuiste aftrek. Ek vermoed ons sal dit vir jou rondom 31 Januarie gereed hê.

Die beoogde Bybelskooldatums vir die res van die jaar, lyk as volg:

 • Don 25 Feb 2016
 • Don 31 Mrt 2016
 • Don 21 April 2016
 • Don 26 Mei 2016
 • Don 23 Jun 2016
 • Don 28 Jul 2016
 • Don 25 Aug 2016
 • Don 29 Sept 2016
 • Don 27 Okt 2016
 • Don 17 Nov 2016
 • Don 1 Des 2016
 • Don 26 Jan 2017

Ons sal telkens om 18:00 begin. Die media van die onderskeie sessies behoort 3 dae na die Bybelskoolsessie op die webtuiste beskikbaar te wees.

Ek glo jy gaan die reis lewensveranderend beleef! Mag die Here jou seën.

In Jesus

Nati