Category Archives: Sagaria

Sagaria 3

Vandag se hoofstuk is hiendervleismooi, né?

Sagaria sien ‘n gesig waar die hoëpriester van daardie tyd, Jesua, voor die Engel van die Here staan (Die term “engel van die Here” verwys in hierdie geval na die Here self).

Die gedeelte meld dat Jesua soos ‘n stuk brandhout uit die vuur gered is. Dit is ook so. Sy Oupa, Seraja, is in Babel doodgemaak. Sy Pa, Josadak, is as balling na Babel weggevoer. Dat Jesua met sy lewe weggekom het, is ‘n wonder!

In die gesig staan die Satan aan die regterkant van die Here – die tipiese plek wat die aanklaer in ‘n troonsaal van die koning sou inneem. Jesua die hoëpriester word as sondig en onrein beskou, maar die teks sê nie hoekom nie.

Die wonder van genade speel af toe die Here vir sy engele opdrag gee om Jesua te reinig en nuwe klere vir hom aan te trek. Dit is genade, want dit is nie deur Jesua se toedoen nie.

Dieselfde lot kom ons natuurlik ook oor. Sonder dat ons dit verdien, kom reinig die Here óns deur sy seun, Jesus Christus. Jesus vervul eintlik hierdie profesie op ‘n baie besonderse manier.

Die Here het byvoorbeeld vir Jesua gesê:

“Daarna het die engel van die Here vir Jesua belowe: “So sê die Here die Almagtige: As jy lewe soos Ek dit wil, as jy die voorskrifte vir my diens onderhou, sal jy die gesag hê oor my huis, die verantwoordelikheid dra vir my heiligdom. Jy sal toegang tot My hê, net soos hierdie engele.” (Sag 3:6-7)

Jesua sou natuurlik nie volledig aan hierdie voorskrifte kon voldoen nie. Hy was maar net ‘n mens. Hy kan onmoontlik al die voorskrifte onberispelik onderhou. Maar Jesus het wel gelewe soos God wil. Gevolglik het Jesus die “gesag oor God se huis verkry”. Hy is nou die kop van die liggaam, die hoof van die Kerk. Jesus het ook vrymoedige toegang tot die Vader. Hy het, om die waarheid te sê, die Satan uitgewerk en nou sy plek aan die regterhand van die Vader ingeneem.

Hoe wonderlik is dit nie om te weet dat die Een wat nóú aan die regterhand van die Vader sit, geen aanklag teen ons inbring nie! Inteendeel, die vrymoedige toegang wat Hy by die Vader geniet, deel Hy ook aan ons uit.

Voorwaar ‘n wonderlike vervulling van hierdie profesie!