Category Archives: Obadja

Obadja

Ons lees vandag die korste boek in die hele Bybel, Obadja. Dit is slegs ‘n paar verse lank, maar dit slaan diep. Kyk na die volgende video om gou die agtergrond van die boek beter te verstaan…

Daar is twee dinge wat my opval in hierdie boek:

1.) My terminale kondisie

Edom was die nasate van Esua. Die Israeliete was die nasate van Jakob. Hulle was dus familie. Maar soos die 2 broers ‘n baie gespanne verhouding met mekaar gehad het, so het dit ook oorgespoel na die twee volke wat uit hulle ontstaan het.

Met die val van Jerusalem, is die Israeliete na Babel weggevoer. Die Edomiete het in hierdie tyd van die vlugtinge doodgemaak en die oorblyfsels van die stad sommer nog verder geplunder.

Edom se sonde word egter ‘n prentjie van die mensdom s’n. Geskrewe Hebreeus word nie gevokaliseer nie. As daar dus van Edom gepraat word in Obadja, staan daar net EDM. Maar later in die boek verander die tema van EDM na ADM – Adam, oftewel die mensdom, die nasies, alle mense, myself ingesluit.

Yip, dit is altyd makliker om ander se sonde raak te sien, eerder as jou eie. Ons klik ons tonge vir Edom, maar ons doen dieselfde as hulle. Ons kondisie is net so terminaal soos hulle s’n. Ek is net so sondig… Inderdaad, die grootste struikelblok in ons verhouding met die Here, is dikwels nie die “lae dink” wat ons van onsself het nie, maar eerder ons “grootheidswaan” – die gedagte dat ons eintlik goed is.

Die boek Obadja noop ons om onsself in Edom te sien. Edom word die spieël waarin ons kyk.

2.) Die Genade van die Here

Aan die ander kant is dit ook die genade van die Here wat my vanoggend weer sprakeloos laat. Nooit ooit vind ons in die Ou Testament dat die Here by monde van sy profete straf en oordeel aankondig, sonder ‘n gepaardgaande gedeelte wat handel oor vergifnis, versoening, nuut begin of hoop nie.

Ook in Obadja vind ons dit. Vanaf vers 17 sien ons dat die Here vir Hom ‘n oorblyfsel uit die mensdom sal neem en nuut begin. Dit word natuurlik in Christus op ‘n spesiale manier vervul, omdat ons nou God se volk is. Dit is loutere genade…