Category Archives: 2 Kronieke

2 Kronieke 23

Hierdie is ‘n aangrypende, dramatiese hoofstuk! As jy al ooit gewonder het wat die term “paleisrewolusie” beteken, dan hoef jy net hierdie hoofstuk te lees. Dit is letterlik wat gebeur het…

Met die dood van koning Ahasia, vermoor sy ma – koninginmoeder Atalia – alle moontlike aanspraakmakers op die troon. Gevolglik word die magsbehepte Atalia koningin en leier van die land.

Onwetend aan haar, het ‘n prinses egter een van die kinders wat troonopvolger sou word, versteek. Hierdie prinses, Jehoseba, was getroud met die priester Jojada. Dit het vir hulle toegang gegee om die seuntjie Joas in die tempel tot op die ouderdom van 7 jaar te versteek.

Toe Joas 7 word, het Jojada ‘n rewolusie uitgevoer en Atalia onttroon. Die rede hoekom hierdie hoofstuk belangrik is, is omdat die Here belowe het dat daar altyd iemand uit die nageslag van Dawid op die troon sal wees.

Vir ‘n kort oomblik in die geskiedenis het dit gelyk asof daardie belofte nie van krag sal word nie. Maar dit was omdat niemand bewus was dat Joas nog leef nie. Die Here is egter ‘n waarmaker van sy Woord. Hy het beskik dat Joas – wat eintlik totaal passief in die hele verhaal is – die troon bestyg. Dit is in skrille kontras met Atalia wat in eie krag en geweld, probeer vasklou aan mag.

Ek leer uit hierdie verhaal dat wanneer dinge baie sleg lyk, dit steeds nie onmoontlik vir God is nie. Hy spesialiseer daarin om laagtepunte in hoogtepunte te verander.

2 Kronieke 22

Vandag se gedeelte laat mens diep nadink oor die mense wat ons toelaat om in ons lewens in te spreek. Kyk bietjie wat sê die Skrif oor die lewe van Ahasia…

“Hy het gedoen wat verkeerd is in die oë van die Here, net soos die koningshuis van Agab, want na sy pa se dood was hulle sy raadgewers, en dit het sy ondergang beteken.
Dit was ook op hulle advies dat hy saam met Joram seun van koning Agab van Israel betrokke geraak het in ’n oorlog teen koning Gasael” (2 Kron 22:4-5)

Elkeen van ons het “raadgewers” in ons lewe. Besighede het ‘n “board of directors”. Hulle gee die toon aan en lewer inspraak in die lewe van die Uitvoerende hoof of die eienaar. In ons lewens is dit nie anders nie. Elkeen van ons het ‘n paar mense na wie ons luister. Hulle beïnvloed ons. Ons leen ons ore aan hulle uit, doelbewus of onbewustelik.

Die eerste vraag is dus: Wie is hierdie mense in my lewe? Een kan dalk ‘n familielid wees. ‘n Ander ‘n vriend.

As jy hulle klaar geïdentifiseer het, is die volgende vraag of hulle goeie raadgewers is. Dit kan dierbare vriende wees, maar swak raadgewers. Dit is nie noodwendig dat hulle oordeel van goeie smaak getuig nie.

‘n Kind van die Here moet baie versigtig wees wie hy/sy toelaat om in sy lewe in te spreek. Ahasia was nie daarop bedag nie, en dit het sy ondergang beteken.

2 Kronieke 21

Hierdie hoofstuk gee ‘n oorsig oor koning Joram se lewe. Die Kroniekskrywer is duidelik nie baie positief oor hierdie koning nie.

Joram se lewe lyk tipies soos iemand s’n wat baie hard probeer om die outeur van sy eie lewe te wees – en in die proses sy lewe vernietig.

Hy probeer byvoorbeeld sy koningskap versterk deur sy eie broers dood te maak. Maar dit laat die Here se woede teen hom ontvlam, en Elia die profeer stuur aan hom die boodskap dat hy nou juis sal sterf. Hy wou leef met die swaard – maar uiteindelik het die swaard (oorlog) die dood van sy vrouens en sy eie kinders veroorsaak.

Selfs die dinge wat Joram gedoen het wat dapper was, het nie so groot effek gehad soos wat mens sou verwag nie. Toe die Edomiete hom omsingel het, het hy in die aand gegaan en hulle kamp aangeval. Hoewel hy lewendig daarvan afgekom het, het die Edomiete tog onafhanklik geword (vers 10). Dit was asof die hand van die Here net nie op sy lewe gerus het nie – daar was nie guns in dit wat hy aangepak het nie, want hy het dit telkens in eie krag, vir eie selfbelang gedoen.

Hy is die patetiese prentjie van hoe desperaat iemand lyk wat probeer om ‘n “self made millionaire” te wees. Mens sien vandag nog sulke mense. Dit is mense wat vir hulleself lewe – alles wat hulle doen, doen hulle vir eie gewin – om self voordeel te trek en in die lewe opgang te maak.

Maar miskien moet mens nie te vinnig oordeel nie. Joram is maar net ‘n ekstreme prentjie van onsself. Die wortel van sy probleem, sit ook in ons lewe. Dit is net makliker om dit in iemand anders se lewe raak te sien. Laat ons dus baie attent daarop wees in ons eie lewe.

2 Kronieke 28

Die geskiedenis van Koning Agas lees soos een groot mislukking na die ander. Hy, as koning van die Suidelike ryk, was selfs meer ontrou aan die Here as die goddelose mense van die Noordryk.

Die Noordelike stamme van Israel het ten minste nog gehoor gegee aan die profeet Obed (vers 9). Maar dit lyk of Agas sy brood aan alle kante gebotter wou hê. Hy laat mens dink aan die Engelse gesegde: “The person who does not stand for something, will fall for anything”. Dit het letterlik van Agas waar geword.

Hy soek selfs hulp by die Assiriese koning – maar ook dit boemerang op hom. Die Assiriërs kom, maar nie om hom te help nie maar om hom te plunder. In Agas se pleidooi aan hulle, het hulle waarskynlik gesien hier is ‘n sagte teiken wat geplunder kan word.

Asof dit nie genoeg is nie, begin Agas toe offers bring aan die afgode van die Assiriërs. Die Bybel beskryf dit as volg:

“Toe dit so sleg met hom gaan, was hy, dié koning Agas, nog verder ontrou teenoor die Here. Hy het offerandes gebring vir die gode van Damaskus wat hom verslaan het, met die redenasie: “Die gode van Aramese konings het hulle gehelp; nou bring ek vir daardie gode offerandes dat hulle my ook kan help.”” 2 Kron 28:23

‘n Regte manteldraaier! Hy is soos ‘n kat op ‘n warm stoofplaat wat benoude spronge in alle rigtings maak. Hy spring egter in alle rigtings behalwe terug na die Here. Hy probeer so hard om sy brood aan alle kante gebotter te hou, dat dit presies die teendeel bereik. Die mense (en afgode) wat hy gehoop het bring vir hom en sy mense verlossing, maak van hulle slawe.

Dit is net so met ons. Ons mensgemaakte “messiasse”, dwing ons mettertyd onder ‘n juk van hulle eie. Daarom is Agas se lewe vir ons ‘n wekroep om ons oë slegs op die Here te hou – en standvastig daarin te bly.