Category Archives: 2 Konings

2 Konings 25

Ons het gister gesê dat 2 Konings 24 en 25 sekerlik een van die laagste, laagtepunte in die Ou Testament is. Dit skets aan ons hoe die uiteinde lyk van volhardende sonde. Dit is ‘n tragiese prentjie. Daar is niks om oor positief te wees in daardie twee hoofstukke nie.

Wel, amper niks nie.

Die boek sluit af met die nuwe koning van Babel, Ewil-Merodak, wat koning Jojagin uit die tronk bevry en aan sy tafel laat sit. Vir die res van Jojagin se lewe leef hy van die koning se genade.

Sou dit ‘n hoopvolle voorteken kon wees van dít wat sou kom? Verklap hierdie slotverse nie dalk die versugting van die Ou Testament, dat die Here ‘n genade ‘n genadetydperk weer sou laat aanbreek nie?

Die Here hou sy beloftes in stand. Die Dawidstroon sal vir altyd bly staan. En hierdie beloftes vind volkome vervulling in Jesus Christus.

2 Konings 24

Ek wil jou gou herinner en aanmoedig om vandag en more se hoofstuk in ons leesrooster te lees.

Naas die sondeval van Genesis, sou dit baie maklik as die laagtepunt van die Ou Testament bestempel kon word. Ja, dit handel oor die wegvoer na die Babiloniese ballingskap…

Soos jy weet is die Noordryk op hierdie stadium reeds weggevoer. Nou is dit die Suidryk se beurt – Jerusalem, die koningstad, Dawidstad, stam van Juda. Dit was die finale einde van die Dawidiese ryk.

Dit moes baie gevat het van die volk, om die Here tot op hierdie punt te bring. Hy het immers aan sy dienaar Dawid beloof dat daar altyd iemand uit sy nageslag op die troon sou sit.

Maar Dawid se nageslag was so goddeloos dat die Here nie anders kon as om ‘n einde aan daardie roemryke era te maak nie.

Ek moet jou waarsku: Daar is niks mooi aan vandag en more se hoofstuk nie. Dit is wreed en voel so futiel.

Dit is amper asof mens hoop daar kom nog uitkoms van erens – of dalk is daar nog ‘n omdraaikans. Maar na jare se goddelose leefstyl, sien ons in hierdie hoofstuk die laaste garingdraadjies uitrafel. Hulle sonde het so ver gevorder, dat daar nou nie meer salf te smeer is aan hierdie situasie nie.

Dit opsigself is dalk die enigste les wat ons vir onsself kan wegneem: Wanneer ons afdwaal van die Here, moet daar by ons ‘n dringendheid wees om na Hom terug te keer. Mag ons nooit toelaat dat ons toewyding tot so ‘n mate “verword” dat daar geen meer hoop is nie.

Ek heg vir jou ‘n tydlyn aan sodat jy kan sien waar vandag en more se hoofstuk in die geskiedenis inpas. Vandag se hoofstuk (2 Konings 24) speel in 597vC af en more s’n (2 Konings 25) rondom 586vC.

Klik gerus op hierdie skakel.