Category Archives: Openbaring

Openbaring 10

Vandag se stuk stop my weer in my spore. Mens raak so gejaagd met alles wat dringend is, dat mens vergeet van die belangrike.

Die Engel wat in hierdie hoofstuk verskyn staan met die een voet op land en die ander op die see. Sy woorde is dus vir die hele kontinent bedoel, en nie net sommige mense nie. Hierdie Engel word gestuur om die finale oordeel aan te kondig. En hoe klink sy woorde? Dit lui: “Daar is geen tyd meer oor nie“. (Vers 6)

Dit tref my dat hóé noodsaaklik ons werk vir die onmiddelike ook al mag wees, daar is ‘n “ewige” is wat hierna kom wat selfs nog belangriker as die teenswoordige is. En daar kom ‘n besliste dag vir ons almal wat die tyd om vir hierdie dag voor te berei, verby is. Die sand in die uurglas het dan uitgeloop. Dan is dit te laat om veranderinge aan ons lewe te maak. 

Vir my persoonlik is dit belangrik om hierdie te hoor. Ek is geneig om weg te skram van ‘n “pie in the sky”-teologie. Ek wil hê dinge moet vir mense hier en nou verander. Daar was te veel mense wie se lewens op aarde hel was, en dan het ons met hulle net gepraat oor die hiernamaals. 

Maar die anderkant is ewe gevaarlik. Ek kan so opgeslurp raak in die hier en nou, dat mens vergeet van die ewige. Laat ons nie uitstel om ons lewe met die Here reg te kry nie. Waarom wag tot dit te laat is?

Openbaring 9

Sjoe, vandag se beskrywing van die sprinkane klink soos iets uit ‘n Hollywood Zombie-film!

Die gesig moes vreesaanjaend gewees het: sprinkane so groot soos perde, met gesige van mense, lang hare soos díe van vrouens, tande soos díe van leeus, borskaste soos ysterharnasse en vlerke wat dreun soos strydwaens! 

Sprinkane was in die Bybel ‘n simbool van onheil en boosheid. Hulle het landbouers se lewensmiddele opgevreet. Daarom funksioneer sprinkane oor hier as metafoor vir die bose.

Die interessante is egter in vers 5: “Hulle is nie toegelaat om die mense dood te maak nie, maar wel om hulle vyf maande lank te pynig”

Ten spyte van die sprinkane se indrukwekkende mag en krag, was hulle beperk. Wie beperk hulle? God natuurlik.

Dit voel dikwels vir ons ook of “die duiwel los is” en of sy trawante “vrye teuels” het om vernietiging te saai. In hoe verre die Bose in ons lewens aktief is, bly ‘n ope vraag waarvan ons nog nie antwoord heeltemal ken nie. Maar ons kan vertroosting in die feit vind dat die finale gesag by God lê. Hy het die laaste Woord en Hy het dit op Golgota gespreek. Daarom kan niks wat die Bose ons aandoen, van die liefde van die Here skei nie.

Openbaring 8

Ons vind een van die Bybel se treffendste metafore vir gebed in vandag se hoofstuk.

In Ou Testamentiese tye was daar in die tabernakel asook later in die tempel ‘n wierookbak. Dit was ‘n soort skottel waarin daar vuurrooi kole gegooi is. Wierook was dan op die kole geplaas. Die geurige rook wat daaruit ontstaan het, het dan die hele vertrek gevul.

In Openbaring 8 word hierdie wierookbak as simbool gebruik vir die gebed van die gelowiges. Net soos die wierook die hele vertrek met ‘n aangename geur gevul het, so bereik die gebede van God se kinders die oor van die Here.

Ons moet hierdie beeld in geloof aanvaar: ons gebede slaan nie teen die plafon vas nie, maar bereik hulle bestemming. Die Here hoor ons!