Category Archives: Matteus

Matt 13 (31 Julie)

Jesus sê dat die koninkryk vergelyk kan word met iemand wat ‘n skat in ‘n saailand gevind het, en toe alles wat hy het verkoop het om die saailand te bekom.

Ons natuurlike reaksie is om te wonder of die persoon nie dalk bietjie impulsief was nie. Was dit regtig nodig om so radikaal te wees?

Ons wil so graag “gebalanseerde mense” wees. Ons wil hoop dat dit moontlik is om Jesus te dien  – en gelyktydig met ons vorige lewe aan te gaan. Ons voel skuldig as ons besef dat ons nie kans sien om ons huidige lewe “op te gee” inruil vir ‘n lewe met Jesus nie.

Maar die rede hiervoor is omdat ons waardeskatting so verwronge is. Ons oorwaardeer die lewe sonder Jesus en onderwaardeer die lewe met Jesus. Indien ons die korrekte waarde daaraan sou toeken, sou ons vind dat ons ook net soos die persoon in die gelykenis, nie sou skroom om alles op te gee nie.

Mag Jesus vir my groter word en ekself kleiner.

Matt 9 (30 April)

Wat sou ons verloor het as Jesus nie vir die vrou wat aan bloedvloeiing gely het, vrygespreek het nie? Veronderstel sy het aan Jesus se klere geraak, sy is genees maar Hy het doodluiters voortgeloop sonder om vers 22 se woorde aan haar te rig. Wat sou die vrou verloor het?

Sy sou waarskynlik steeds met skuldgevoel sit omdat sy die genesing “wederregtelik” bekom het. En die skuldgevoel sou haar net so siek gelos het soos die mediese siekte.

Jesus wys vir ons dat ons grootste probleem nie fisiese ongesteldheid is nie, maar geestelike skuld voor God. En hoewel Jesus ook fisiese ongesteldheid kan aanraak, is dit juis ons skuld voor God waarin Hy spesialiseer.

Matt 8 (29 April)

Het jy gesien dat die mense aan wie Jesus genade bewys onwaarskynlike kandidate is? Die oomblik toe Hy van die berg afgaan en sy eie preek begin uitleef, toe word Hy oorval deur mense wat nie in die Jode se boeke die eerste keuse van God se genade sou wees nie. Eerstens die melaatse, dan die Romeinse offisier, en dan ‘n vrou (Petrus se skoonma).

Wanneer ons God se liefde uitleef, moet ons verwag dat Hy onwaarskynlike kandidate oor ons lewenspad gaan stuur. Mag ons daarop bedag wees en hulle raaksien!

Matteus 7 (30 Maart)

  1. Onthou: Komende donderdagaand die 31ste Maart om 18:00 is dit weer Bybelskool. Dan behandel ons April se leesgedeeltes. Stuur gerus vir my die vrae wat in jou hart is oor die afgelope maand se leeswerk, en dan kyk ek solank of ek antwoorde kan soek.
  2. Onthou: As jy êrens agter geraak het met die leesrooster, moet jy nie moedeloos word en dit los nie. Val net weer in! En daar is geen beter begin as ‘n nuwe maand nie. Moenie moed verloor nie, wat jy nou doen om jou Bybel deur te lees, gaan jou op die langtermyn soooo baaiiiie baaat!!!

Matteus 7: Die sleutel tot die verstaan van Jesus se preek, lê in die slot van sy preek. Hy som alles wat Hy gesê het op met ‘n laaste voorbeeld van ‘n verstandige en ‘n dwaas man wat elkeen ‘n huis wil bou. Die fondasie is die telkens die oorgaan tot gehoorsaamheid. Let mooi op na Jesus se woorde: “Elkeen wat hierdie woorde van my hoor en daarvolgens handel” of “Elkeen wat hierdie woorde hoor en nie daarvolgens handel nie

Gebed: Kom om ons vra die Here om ons te help met ons gehoorsaamheid en dat ons sal implimenteer wat Hy vir ons leer.

Matteus 6 (29 Maart)

Ai man, vandag se stuk bemoedig my weer so baie.

In Jesus se lering oor gebed is Hy veral teen 2 dinge in teenreaksie:

  1. Pogings om mense te beïndruk (voorgee voor ander)
  2. Pogings om God te beïndruk (stortvloed van woorde)

Ons sou dus kon sê dat Jesus dit op die mense se harte gedruk het om “genuine” of “eg” te wees. Wat ‘n wonderlike bevryding is dit darem nie om net jouself te wees wanneer jy met die Here praat. Mag ons nooit daaraan gewoond raak nie.

Matt 5 (28 Maart)

Matt 5:1 Dit tref my altyd dat ‘n menigte mense Jesus dopgehou het toe Hy teen die berg opgegaan het om die Bergrede te lewer – maar net die dissipels het die moeite gedoen om ook teen die berg op te gaan.

Sal dit die verskil wees tussen toeskouers en ware dissipelskap?

Gebed: Vra die Here om jou te help dat jy ook die ekstra myl vir Hom sal loop.

Matteus 4 (28 Feb)

Matt 4: 3 Dit is vir my opvallend dat die heel eerste versoeking wat aan Jesus gerig was, te make gehad het met sy identiteit: “As U die Seun van God is…” Ironies genoeg was die laaste vers van die vorige hoofstuk ook oor Jesus se identiteit, maar hierdie keer uit die Vader se mond: “Dit is my geliefde Seun…

Dit is dus nie toevallig dat Matteus hierdie 2 insidente direk langs mekaar plaas nie: In die een hand is die identiteitsverklaring van die Vader, in die ander hand die identiteitsversoeking van die vyand. Aan watter een sou Jesus groter waarde heg? Kies Hy die verklaring van die Vader, kon Hy rus in die wete dit is Wie Hy is. Kies Hy die versoeking van die vyand, moes Hy presteer en bewyslewer wie Hy is. Jesus trap nie in die slaggat van prestasie met die doel om “te word” nie – Hy wees gewoon Wie Hy is: Die Vader se geliefde Seun.

Te danke aan Jesus, het ek en jy ook ‘n nuwe identiteit (in Christus). Daar sal altyd stemme wees wat daardie identiteit bevraagteken. Heg jy groter waarde aan stemme wat jou wil verlei in ‘n prestasie-gedrewe godsdiens, of gaan jy God glo dat jy – in Christus – ook sy geliefde kind is?

Gebed: Dank die Here vir jou nuwe identiteit in Jesus.

Matteus 3 (27 Februarie)

Matt 3:7 Die Sadduseërs het gesien dit het mode geword om deur Johannes gedoop te word. Hulle wou nie afsteek teenoor ander mense nie, en het toe ook na Johannes gegaan – maar sonder dat hulle harte in dit was. Johannes sien deur hulle skeinheiligheid en sê vir hulle dat dit nie help om agter giere aan te hardloop as jou gedrag nie verander nie.

Ek kan ook maklik ander mense napraat of die regte dinge probeer sê – maar as ek nie bereid is dat my dade my woorde opvolg nie, is ek eintlik maar net skeinheilig.

Gebed: Here, maak my ‘n deurleefde gelowige in murg en been.

Matteus 2 (26 Feb)

Ons lees vandag Matteus 2

Herodes maak my bang. Die geveinsdheid waarmee hy met die sterrekykers praat. Sy geheime agendas wat hy in die mou voer. Hoe maklik hy die perk oorskry en kinders begin doodmaak omdat sy eie planne – eie koninkrykie – in gedrang kom. Hoofsaaklik maak hy my bang omdat ek soveel van myself in hom sien. Hoe maklik sonde my op sleeptou kan neem. Hoe maklik ‘n klein verkeerde optrede, kan oorspoel in nog ‘n verkeerde optrede met ‘n groter rimpeleffek. Hoe maklik ek dit wat verkeerd is, reg kan rasionaliseer.

Gebed: Vra die Here om jou sterk te maak teen die sneeubaleffek van sonde. Vra Hom om jou te help weerstand bied teen dit wat verkeerd is in jou lewe.

Matteus 1 (25 Februarie)

Matteus begin sy evangelie op ‘n manier wat vir die Jode baie interessant sou wees: Hy vertel vir hulle hoe Jesus in die familie inpas. In die eerste 17 verse ontmoet jy 46 mense. Wat egter belangrik is, is dat hierdie mense besonders uiteenlopend is:
• Party was geloofshelde (Abraham, Isak, Eut en Dawid).
• Ander was doodgewone mense van wie ons baie min weet (Gesron en Nagson).
• Dan was daar ook mense  wat onthou word vir hulle sonde (Manasse en Abia).
• En dan is daar selfs mense oor wie jy sou dink Matteus eerder oor moes swyg (soos die prostitute Ragab en Tamar).

As mens so na die geheelprent kyk, dan is dit duidelik dat die Here niemand diskwalifiseer in sy heilsplan nie. Hy kan enige iemand gebruik. Glo jy dat die Here ook jóú kan en wil gebruik? Meld jou vandag aan vir diens en verklaar jou bereid om gebruik te word in die Here se plan.

ONTHOU: Sien jou vanaand om 18:00 by NG Witrivier. Hierdie keer sal die Bybelskool nie in die saal aangebied word nie, maar in die bovertrek. Indien jy die Bybelskool via die internet volg, kan jy die media rondom Maandag/Dinsdag te wagte wees.