Category Archives: Markus

Mark 8

“In daardie selfde tyd was daar weer ’n keer ’n groot menigte mense by Jesus, en hulle het niks gehad om te eet nie. Hy roep toe sy dissipels nader en sê vir hulle: “Ek kry hierdie mense innig jammer, want hulle is nou al drie dae lank hier by My en hulle het niks om te eet nie. As Ek hulle nou sonder kos huis toe stuur, sal hulle langs die pad beswyk. Party van hulle kom van ver af.””

Dit is Jesus wat inisiëer. Dit val my op dat niemand vir Jesus hoef in te gelig het oor die welstand van die groep nie. Jesus was in voeling met hoe dit met die mense gaan.

Ek kom dikwels leiers teë wat “uit voeling” is met mense en díe se behoeftes. Dit gebeur tipies wanneer leiers meer begaan is oor hulle eie agenda as oor die mense vir hulle leiding bied.

Jesus was nie so nie. Hy was totaal in voeling met wat rondom Hom aangaan. Hy inspireer my om ook ingestel te wees op die behoeftes van die mense rondom my.

Op ‘n ander vlak, beteken hierdie gedeelte ook vir my dat Jesus ook van mý situasie bewus is. Hy was nie net op hoogte van sake van ánder mense se behoeftes nie. Hy is vandag ook “in voeling” met wat in my lewe aan die gang is.

Mark 7

Vanoggend lees ons Markus 7 saam – onder andere dáár waar Jesus die doof-stom man genees. Só iemand moes in die antieke tyd sekerlik ‘n bitterlike moeilike lewe gehad het. Jy was totaal en al uitgelewer aan ander mense se genade. Jy het geen regte nie, geen beskerming nie, geen sekuriteit nie, niemand wat vir jou uitkyk nie…jy is totaal en al uitgelewer.

En dan tref hierdie vers my…

“Hy het hom eers eenkant toe gevat, weg van die mense af. Toe het Hy sy vingers in die man se ore gesteek en spoeg aan sy tong gesmeer.”

Waarom sou Jesus hom “eenkant” toe neem om te genees? Was dit omdat elke ander keer wanneer iemand ‘n stukkie brood vir hierdie man sou gee, hulle dit eers aan die groot klok wou hang sodat álmal die goeie daad kon sien? Wou Jesus hierdie man nog verdere vernedering spaar? Wou Jesus wegbly van vermakerigheid en keer dat die genesing in ‘n skouspel verander?

Wat Jesus se beweegrede ook al was, ek sien daarin ‘n sagtheid. Hy hanteer die man met respek. Dalk was dit die eerste keer wat iemand hierdie man menswaardig behandel het – méér aan die man se behoeftes gedink het as aan hulle eie.

Jesus neem my vandag nog eenkant toe om sy grootste werk in my te verrig. Weg van ander mense, weg van die kollig, dáár werk Jesus met my.

Laat ek net soos Jesus, diskreet wees wanneer ek iets vir iemand doen.