Category Archives: Josua

Josua 10 (5 Mei)

Hoofstuk 10 volg bykans dieselfde patroon as hoofstuk 8. Hoofstuk 8 handel mos oor hoe die Here Israel se sonde gebruik om juis vir hulle oorwinning te gee. Wel, hoofstuk 10 sluit op soortgelyke wyse aan by hoofstuk 9. Vanweë Israel se onverantwoordelike besluitneming in hoofstuk 9, moet hulle teen wil en dank die Gibeoniete in hoofstuk 10 help. En wat in hoofstuk 10 aanvanklik lyk as ‘n onmoontlike taak – naamlik om 5 konings gelyk te oorwin – word op die ou einde die reuse deurslaggewende oorwinning vir Israel.

Het jy al voor ‘n groot bedreiging gestaan wat God toe juis in jou guns gedraai het? Hy kan dit ook met jou huidige probleme doen!

Hoofstuk 10 is dus die pragtige verhaal van hoe die Here ons verleenthede omdraai in sy geleenthede.

 

Josua 9 (4 Mei)

Vers 14 laat my sidder: “Die Israeliete het na die padkos gekyk, maar nie die Here geraadpleeg nie” (Jos 9:14)

Die essensie van die verhaal is dat mens voor ‘n keuse in die lewe kan kom, en kan dink die situasie lyk ooglopend maklik om te onderskei wat die regte besluit is om te maak. Dan gaan jy voort met ‘n besluit sonder om net vir ‘n oomblik stil te staan en vir die Here te vra of dit sy goedkeuring wegdra. Op die ou einde het daardie besluite dan verreikende gevolge net soos in die geval van die Israeliete en Gibeoniete.

Gebed: Kom ons vra die Here om ons te beskerm teen besluite wat ons neem sonder om Hom daarin te ken.

Josua 8 (3 Mei)

Josua 8 is die pragtige verhaal van hoe die Here die nederlaag van hoofstuk 7, gebruik om ‘n oorwinning te behaal.

As jy mooi gaan lees hoe die gevegsplan lyk, dan sal jy sien hulle gebruik presies dieselfde patroon as in hoofstuk 7. Hulle onttrek op dieselfde oomblik en dit wek die indruk dat hulle weer verslaan is soos in hoofstuk 7. Maar dit is presies hoe die mense van Ai hulself misgis en die Here gee die stad oor in die Israeliete se mag.

Josua 8 is met ander woorde die pragtige uitbeelding van Romeine 8:28 wat lui dat die Here alles ten goede kan laat meewerk – ja, selfs ons sonde!!

Josua 7 (2 Mei)

Ek is gek oor Josua 7 en die daaropvolgende Josua 8. Sonder om te veel weg te gee wat in Josua 8 gebeur, kan ons maar net sê dat hierdie twee hoofstukke ‘n pragtige eenheid vorm.

Josua 7 handel oor Akan en dat Hy gedink het hy kan sy sonde vir die Here wegsteek.

Die les wat ek persoonlik daaruit haal, is dat individuele sonde dikwels ‘n effek op ‘n klomp ander mense het. Net soos Akan alleen gesondig het, maar dit tot die dood van baie soldate gelei het, so kan ‘n Pa wat hom vandag vergryp aan drank, sy gesin op straat laat beland. Alhoewel sonde iets is wat jy as individu pleeg, het dit dikwels nagevolge op ander mense wat die hartseer selfs nog erger maak.

Josua 6 (Mei 1)

Die inname van Jerigo is ‘n pragtige verhaal van nougesette gehoorsaamheid. Die opdrag van die Here moes stiptelik uitgevoer word. Al het dit nie alles heeltemal sin gemaak uit ‘n menslike oogpunt nie, moes die Israeliete gehoorsaam wees.

Dikwels vra die Here in sy Woord van ons, dat ons lewe anders moet lyk as die mense rondom ons. Ons kan dit rasionaliseer en probeer wegredeneer hoekom ons al die eise van dissipelskap nie regtig ernstig hoef op te neem in vandag se tyd nie. Maar op die ou einde weet ons in ons hart van harte dat die Here van ons vra dat ons lewe anders moet lyk…

Kom ons gehoorsaam die Here stiptelik al lyk dit asof dit nie sin maak nie.

Joshua 5 (24 April)

Die besnydenis by Gilgal laat my dink aan hoe tipies mens dit is om belangrike dinge na te laat.

Dikwels het ons die mooiste ideale. En dan gebeur – soos die Engelse sê – “Life happens”. Tussen al die daaglikse klein dingetjies vergeet ons om by die groot dinge uit te kom. Tussen ons daaglikse stryd met die dringende, kom ons nie uit by die belangrike nie.

So was dit ook met die Israeliete. Hulle het geweet die besnydenis is belangrik. Hulle het geweet dit is God se wil en sy manier om hulle af te grens van ander nasies. Maar tussendeur die stryd om oorlewing het dit mettertyd agterweë geraak en toe heeltemal weggeval.

Dit het ‘n daadwerklike keuse en ingryping gekos om weer die volg op standaard te bring. En dit is dikwels wat ons ook nodig het. ‘n Intensionele besluit om weer kerk toe te gaan of om weer erns te maak met die selgroep.

 

Josua 4 (23 April)

Die opstapel van klippe as ‘n blywende herinneringsteken is ‘n goeie idee. Ek is verstom oor hoe maklik ons vergeet van die uitkomste wat die Here vir ons gebring het. Die klipstapel sou ‘n aanknopingspunt wees vir gesprek tussen generasies.

Kan jy dink aan jy 3 belangrike gebedsversoeke wat die Here onlangs vir jou beantwoord het? Het jy dit met iemand gedeel?

Kom ons maak ‘n punt daarvan om oor God se wonderdade in ons lewens te praat.

Joshua 3 (22 April)

“Wanneer die voetsole van die priesters aan die Jordaan se water raak, die priesters wat die ark van die Here dra, die Here van die hele aarde, sal die water van die Jordaan wat afkom, afgesny word en op een hoop gaan staan.” (Jos 3:13)

Interessant dat die Jordaan eers sou ophou vloei as die voetsole van die priesters die water raak, nie voor die tyd nie. Die priesters kon met ander woorde nie wag totdat dit ophou vloei en dan eers begin loop nie. Hulle moes eers begin loop en dan sou die rivier ophou vloei.

Dit is ‘n pragtige uitbeelding van hoe geloof werk.

Josua 2 (21 April)

Hier het ons ‘n pragtige storie vol verrassings!

Die eerste verrassing is dat die verkenners skuiling gaan soek in die huis van die plaaslike prostituut. Sy kon natuurlik baie aansien onder haar volksgenote terugwen deur die verkenners uit te lewer. Maar die tweede verrassing lê juis daarin dat die prostituut Ragab vir God kon sien werk in die lewe van Israel. Sy noem een na die ander insident op waar God hulle beskerm het. Dit is verrassend dat sy die sagtheid van gees het om ontvangklik te wees vir die ware God. Die derde verrassing is dat sy genade ontvang. Sy word nie veroordeel vir wie sy is of wat sy doen nie. Sy ontvang bloot genade en word gespaar.

Ek is dikwels net so verras uit watter oorde die Here met my praat. Partykeer uit die mond van mense wat Hom glad nie ken nie. Ek is dikwels verbaas oor die geestelike insig van mense wat nie jou tipiese “getroue kerklidmate” is nie. En dan is ek ook al male sonder tal verras deur watter mense die Here gevind en genade ontvang het.

Ons dien ‘n Here wat verrassend werk met mense.

Kom ons wees “oop” om verrassings raak te sien. Laat ons nie voorskriftelik vir die Here wees waar ons Hom wil sien werk of in wie se lewe ons iets van Hom wil raaksien nie. Ons sal goed doen om in die rigting van al die onwaarskynlike kandidate in ons lewe nog ‘n keer te kyk…

Josua 1 (20 April)

Hmmm…Josua bly een van my gunsteling karakters. Daar is so baie te put uit hierdie gedeelte. Vandag tref dit my net dat die bemoedigingswoorde: “Wees sterk, wees vasberade” ‘n opdrag is wat gehoorsaam moes word.

In die eng sin van die woord is dit nie ‘n belofte dat die Here vir Josua sterk en vasberade maak nie. Die Here belowe dat Hy by Josua sal wees. Maar Josua moet egter die besluit maak om sterk en vasberade te wees.

Te veel keer wag ek vir ‘n gevoel van dapperheid om oor my te kom voor ek “sterk en vasberade” kan optree. Dit word my fokus. Terwyl wat eintlik van my verwag word is om met geloof te reageer op die belofte dat die Here by my is. Daaruit vloei die “sterkte en vasberadenheid”.

Kom ons neem ‘n oomblik en fokus daarop dat die Here ook in hierdie oomblik by ons is.