Category Archives: Jona

Jona 1

‘n Hele rits dinge skiet deur my s’n agtes as ons Jona 1 lees. God stuur Jona na Nineve, maar Jona vertrek na Tarsis. Dit is heeltemal in die teenoorgestelde rigting. Maar Jona vlug nie van Nineve nie, hy vlug van God. Die teks sê dit ook (vers 3 en vers 10).

Dit is natuurlik ‘n baie simpel ding om te doen, want mens kan nie van God af wegvlug nie. Hy is nie beperk tot grense nie. En Jona weet dit, want hy antwoord die matrose: “Ek dien die Here, die God van die hemel wat die see en vasteland gemaak het”.

Ons logika ontbreek net soos Jona s’n as dit by God kom. Ons probeer met ons 2,4Kg brein die onsterflike God wat van ewigheid tot ewigheid leef, verstaan – en as ons Hom nie verstaan nie, twyfel ons in sy bestaan of glo ons nie meer nie…

Die belangriker vraag is egter waarom Jona van God af wou wegvlug? Soos ons later in die teks gaan uitvind, was dit omdat Jona geweet het dat die Here aan Nineve genade gaan bewys.

Dikwels is ek en jy ook suinig met God se genade. Ons deel dit moeilik uit. Iemand moet dit eers verdien – wat natuurlik teen alle logika indruis, want dan is dit nie meer genade nie.