Category Archives: Johannes

Johannes 10

Johannes 10 is bekend omrede dit die hoofstuk is waar Jesus na Homself as die “Goeie Herder” verwys. Maar bekendheid met hierdie gedeelte, veroorsaak dat ons maklik oor ander betekenisvolle gedeeltes lees sonder dat ons dit agterkom.

Dit tref my altyd dat Jesus in hierdie gedeelte eintlik 2 beelde gebruik. Hy sê Hy is die goeie herder, maar Hy sê ook dat Hy die ingang is:

“Ek is die ingang; as iemand deur My ingaan, sal hy gered word. Hy sal in en uit gaan en weiding kry.” (Joh 10:9)

Reflekteer net vir ‘n oomblik vandag op hierdie gedagte dat Jesus ons ingang is: Enige weiding (kos) wat ons kan hoop om te kry, kan ons nét kry as ons deur Hom gaan. Hy is inderdaad die enigste weg na die waarheid en die lewe.

Johannes 7

Vandag neem die leesrooster ons terug na die lewe van Jesus. Wat my in hierdie hoofstuk van Johannes opval, is die tydsberekening waarmee Jesus geleef het. Dit is ‘n tema wat herhaaldelik in hierdie hoofstuk voorkom. Vers 6 is een so voorbeeld:

“Jesus sê toe vir hulle: “Vir My het die tyd nog nie gekom nie, maar vir julle is enige tyd reg.” (Joh 7:6) Kyk ook vers 10, 30, 33 en 37.

Daar is mos die wyd aanvaarde gebruik onder Christene, om te onderskei tussen “chronos”-tyd en “kairos”-tyd. Chronos-tyd is die normale, alledaagse chronologiese tyd. Kairos-tyd daarenteen is die spesiale tyd. Dit is momente wat deur God beskik is.

Dikwels mis ons Kairos-oomblikke omdat ons in die chronos-tyd opgeslurp word. Hoe sou dit lyk as ek in pas is met God se tyd? Mens sou sekerlik met sekere dinge minder impulsief wees. Met ander dinge sou ons dalk juis groter dringendheid vertoon.

Kom ons leef oop oë – nes Jesus – gereed en in voeling met God se tydsberekening.

Johannes 1

Die volgende dag het Johannes weer daar gestaan, met twee van sy volgelinge by hom. 36Toe Jesus verbyloop, het Johannes stip na Hom gekyk en gesê: “Dáár is die Lam van God!” Die twee het hom dit hoor sê en hulle het Jesus gevolg. (Joh 1:35-37)

Ons begin vandag met die evangelie van Johannes! Dit is ‘n besonderse evangelie en ons gaan ons tyd hierin geniet.

Dit was die gebruik om in die inleiding van enige boek, jou hoofgedagtes en hooftemas wat verder in die boek uitgelê gaan word, ter tafel te lê. Ons sien dat dieselfde hier in Johannes gebeur.

Al die temas wat later in die evangelie opgetel gaan word, soos: Lig teenoor duisternis, kinders van God teenoor kinders van die duiwel, lewe teenoor dood, dit alles kom hier in die openingsverste van Johannes voor. Die belangrikste hiervan is die Godskap van Jesus is.

Maar die gedeelte wat my vandag raak, is Johannes die Doper se reaksie toe hy Jesus sien. Hy wys mense na Jesus toe, selfs as dit sou beteken dat hulle hóm verlaat. Dit was vernederend in die antieke tyd as jy ‘n leermeester is en jou volgelinge verlaat jou om by ‘n ander leermeester in te skakel. Tog keer dit nie Johannes om sy volgelinge na Jesus te wys nie.

Hy is vir my die voorbeeld van hoe om dissipels te maak. Party kerke vandag maak dissipels deur mense te laat inkoop in die gemeente se visie en missie. Ander dink dissipelskap gaan daaroor om die leier se uitkyk op die lewe joune te maak – en selfs sy mannerismes en woordeskat aan te leer.

Maar Johannes hak mense gewoon aan Jesus. Dit is inderwaarheid al wat dit is om dissipels te maak. Jy hak mense aan Jesus.