Category Archives: Esegiël

Esegiël 7 (18Mrt)

Hierdie is ‘n dramatiese hoofstuk wat die rede vir die ballingskap uitspel. Neem byvoorbeeld:
▪ Vers 10 “Soos mag toegeneem het, het eiegeregtigheid toegeneem”. Dit laat my dink aan die gesegde “Power corrupts. Absolute power corrupts absolutely”. Misbruik ek soms die mag tot my beskikking?
▪ Vers 19-20 Dit wat hulle nagejaag het en as waardevol in die lewe beskou het, het juis hulle ondergang beteken. Watter koers slaan my lewe in? Is daar ambisies of begeertes in my lewe wat dreig om afgode te word en wat my van God se wil kan weglei?

Vandag se gedeelte beklemtoon God se straf en die hooplose situasie wat daaruit vloei. Vers 26 meld byvoorbeeld dat wanneer God sy rug op die volk gekeer het, kan hulle nêrens meer leiding/raad ontvang van waar hulle in die verlede dit gekry het nie. Onthou dat die straf nie “redelose woede” is nie. Die Here draai sy rug op die volk omdat hulle hul rug op Hom gedraai het. Ek kan ook nie verwag dat God soos ‘n hondjie agter my sal aanloop terwyl ek maak en breek soos ek luskry nie. Ek is afhanklik van Hóm, nie Hy van my nie. Sê dit sommer vir die Here.

Die aankondiging van straf benadruk die erns van sonde. Dit moes verskriklike nuus vir die volk gewees het. Vandag dank ek opnuut die Here dat my straf volledig in Jesus gedra is.

Esegiël 6 (17 Maart)

Eseg 6:2 Die profeet moet draai in die rigting van die berge in Israel, en dan die profesie lewe. Onthou, die volk sit reeds in ballingskap wanneer Esegiël hierdie boodskap bring. Hulle het gehoop dat die ballingskap van korte duur gaan wees, en dat hulle vinnig weer sal kan terugkeer na hulle land toe. Nou hoor hulle dat die saak ernstiger is as wat hulle gedink het. Die ballingskap gaan nie gou-gou oor en verby wees nie. Dit is ‘n wesenlike straf op hulle godsdienstige verval.

Dit laat my so baie aan onsself dink. Ons soek ook kitsoplossings. Ons wil ‘n vinnige salfie aan ‘n terminale toestand smeer en dan dink ons alles sal regkom. Dit is asof ons as mense nooit besef hoe diep ons wond van sonde is nie.

Die troos is gelukkig dat hierdie katastrofe nie ten doel het om Israel te vernietig nie. Dit wil Israel oproep tot diepe besinning en inkeer.

Gebed: Ek het ‘n behoefte om vandag vir die Here te vra om my te help dat ek nie “bolangs” of te “vlugtig” oor my oortredings teenoor Hom sal dink nie – maar eerder dat ek ‘n groter besef van die diepte van my sonde sal besef. Hoe meer ek immers die diepte van my sonde besef, hoe groter word die versoeningswerk van Jesus in my verstaan.

Esegiël 5 (16 Maart)

Ek vra verskoning dat vandag se refleksievraag nou eers by jou uitkom. Ek is verkoue en was lekker pap vandag!

As ek myself afvra wat het die volk gedoen om die Here so te ontstel dat Hy gedryf word om hulle op hierdie verskriklike manier te straf, dan sien ek gee die Here 2 redes:

  • 5:6 Daar was sosiale onreg.
  • 5:11 Hulle het afgode aanbid.

Die Here het nie verander nie. Dieselfde dinge wat Hom destyds gebelg het, belg Hom vandag nog. Daarom kan ons onsself gerus afvra hoe lyk ons gewete met betrekking tot ons sosiale geregtigheid en die afgode in ons lewe. Bid gerus daaroor en praat met die Here daaroor.

Terloops, dit is vir my interessant dat in Esegiël se simboliese optrede, hy die een is wat die straf uitvoer – en ook die een is wat gestraf word. Dit is natuurlik ook so met die Here. Hy was die een wat gestraf het, maar deurdat sy volk verneder is, het ook sy naam daaronder gely. My goeie en slegte optrede, raak altyd die eer van die Here op ‘n positiewe of negatiewe manier.

Esegiël 4 (15 Maart)

Wat ‘n vreeslike interessante stuk is dit díe?! Esegiël word verteenwoordigend van die volk en hy beeld hulle sondes uit. Die 40 jaar se rondswerf in die woestyn. En ook die tydperk vanaf rykskeuring na Salomo tot en met die ballingskap. Israel se hele bestaan was dus sondig en dit is wat Esegiël moes uitbeeld.

Die interessante is ook dat toe Esegiël hoor hy moet in hierdie tyd sy kos gaarmaak op menslike ontlasting en daaroor protesteer, toe luister God na sy beswaar. Kan jy dit dink? God sien van sy plan af omdat Hy bereid is om na sy dienaar se versoek te luister. Kom ons gaan met vrymoedigheid na Hom en deel ook ons versoeke met Hom.

Esegiël 2 (13 Maart)

Eseg 2:8 Male sonder tal word dit herhaal dat Esegiël dapper moet wees en die Here se saak moes stel – of die volk wou luister of nie. Tog is die deurslaggewende faktor nie sy dapperheid nie, maar sy eie persoonlike gehoorsaamheid. Strook die boodskap wat ek na buite leef, met die prentjie hoe dit na binne lyk?

Gebed: Vra die Here dat Hy jou karakter aanraak, sodat ek en jy mense van integriteit sal wees.

Esegiël 1 (12 Maart)

Eseg 1:12 Dit is treffend dat die wesens altyd beweeg het in die rigting wat die Gees wou, en saam met hulle het die wiele in daardie rigting gedraai. Dit alles dui op soepelheid en sensitiwiteit vir leiding van die Gees. Mens kan nie help om jouself af te vra of jy ook ontvanklik is vir die beweging van die Gees nie. Val ons vas in rigiditeit of laat ons ons lei deur die Gees?

Gebed: Kom ons vra die Heilige Gees om ons te help om “oop” te wees vir sy leiding.