Category Archives: Esegiël

Esegiël 2 (13 Maart)

Eseg 2:8 Male sonder tal word dit herhaal dat Esegiël dapper moet wees en die Here se saak moes stel – of die volk wou luister of nie. Tog is die deurslaggewende faktor nie sy dapperheid nie, maar sy eie persoonlike gehoorsaamheid. Strook die boodskap wat ek na buite leef, met die prentjie hoe dit na binne lyk?

Gebed: Vra die Here dat Hy jou karakter aanraak, sodat ek en jy mense van integriteit sal wees.

Esegiël 1 (12 Maart)

Eseg 1:12 Dit is treffend dat die wesens altyd beweeg het in die rigting wat die Gees wou, en saam met hulle het die wiele in daardie rigting gedraai. Dit alles dui op soepelheid en sensitiwiteit vir leiding van die Gees. Mens kan nie help om jouself af te vra of jy ook ontvanklik is vir die beweging van die Gees nie. Val ons vas in rigiditeit of laat ons ons lei deur die Gees?

Gebed: Kom ons vra die Heilige Gees om ons te help om “oop” te wees vir sy leiding.