Category Archives: 1 Tessalonisense

1 Tessalonisense 2

Die hoofgedagte wat vir my uitspring in hoofstuk 2 van die eerste brief aan die gemeente in Tessalonika, is dat jou keuse om Jesus te volg beslis van jou gaan vra om kontra die kultuur van jou tyd op te tree. Dikwels beteken dit vir die gelowige verwerping, isolering en selfs vervolging…

Ook die Tessalonisensers het dit aan hulle lyf gevoel. In die vorige hoofstuk het ons gelees hoe hulle hul van die afgode van hul tyd weggedraai het. Maar dit het teen ‘n prys gekom. Ons lees…

“Broers, dit het met julle gegaan soos met die gemeentes van God in Judea, hulle wat aan Christus Jesus behoort: julle moes van julle volksgenote dieselfde behandeling verduur as wat die gelowiges in Judea onder die Jode moes ly” 1 Tess 2:14

Vanoggend vra ek myself af of my lewe sterk genoeg afgegrens is van die kultuur van ons tyd. Anders gestel, as ek nie weerstand kry van die kultuur rondom my nie, het ek dan nie dalk die eise van die evangelie afgewater nie?

En nee, dit is nie dat ons vandag maar net ‘n “Christelike kultuur” het nie. Daar is baie dinge in ons kultuur wat lynreg teen die DNA van ‘n volgeling van Jesus staan: Ons soeke na mag en ons begeerte om die leer van sukses te klim. Ons dors na meer en meer geld. Ons opinies oor wat seksueel rein is en wat nie.

Ons moet dieselfde kan sê as wat Paulus in hoofstuk 2 vers 4 sê:

“Ons wil nie die guns van mense probeer wen nie, maar doen wat God verwag, Hy wat ons diepste gedagtes toets.”

1 Tessalonisense 1

Vandag se gedeelte laat my nogal diep nadink oor wat die kern van ons geloof is. Dit is eintlik ‘n pragtige gedeelte.

Paulus skryf aan die gemeente van Tessalonika dat hulle ‘n reuse evangelisasierol in die gebied speel. Hy sê onder andere dat die mense tot so ‘n mate oor die gelowiges van Tessalonika praat, dat dit nie vir Paulus nodig is om iets verder oor die evangelie te sê nie…

“Van julle af is die woord van die Here in Masedonië en in Agaje verkondig, en oral het die mense gehoor van julle geloof in God, sodat dit nie vir ons nodig is om nog iets daaroor te sê nie.” (1 Tess 1:8)

Maar Paulus gaan dan voort om te noem wat presies die mense oor die Tessalonisensers se geloof te sê het…

“Die mense vertel self hoe julle ons ontvang het en hoe julle julle van die afgode tot God bekeer het en nou die lewende en ware God dien en dat julle sy Seun wat Hy uit die dood opgewek het, uit die hemel verwag, Jesus deur wie ons gered word van die oordeel wat kom.” (1 Tess 1:9)

Dink mooi hieroor. Hierdie was die dinge wat ongelowiges opgeval het van die lewe van gelowiges. En verder was dit tot so ‘n mate voldoende, dat Paulus dit nie nodig geag het om daarop uit te brei nie.

Die kernelemente wat ek raaksien is:

  • Gesindheid van inklusiwiteit: Die mense vertel self hoe julle ons ontvang het
  • Bekering weg van die sonde: en hoe julle julle van die afgode tot God bekeer het
  • Geloof dat die Here nie een van vele opsies is nie, maar die enigste: en nou die lewende en ware God dien
  • Geloof in die opgestane Christus: en dat julle sy Seun wat Hy uit die dood opgewek het,
  • Geloof in die wederkoms of die terugkeer van God: uit die hemel verwag, Jesus deur
  • Geloof in ‘n oordeel wat kom: wie ons gered word van die oordeel wat kom.”

Watter van hierdie kernelemente waarin die eerste Christene geglo en gedoen het, onderspeel jy in jou lewe?