All posts by nati@stander.co.za

Eksodus 9 (19 Feb)

Eksodus 9:19 Dikwels dink ons verkeerdelik dat God (volgens die Ou Testament) nie geskroom het om te straf nie – en selfs genot daaruit geput het. Vers 18 is een val vele voorbeelde wat egter vir ons wys op God se onwilligheid om mens en dier seer te maak. Hy waarsku hulle vooraf en sê dat hulle mens en dier moet beveilig teen die hael. Wat sê dit vir jou oor God se karakter en wat doen dit in jou hart teenoor Hom?

Eksodus 2

Sjoe vandag se hoofstuk het baie diamante. 

Dit vertel die verhaal van hoe Moses ‘n Egiptenaar doodslaan, dit eers probeer stilhou en dan daarna moet vlug.

Dit word eintlik ‘n wonderlike verhaal om te illustreer hoe sonde sneeubal – hoe een sonde na die volgende sonde lei. Dit werk vandag nog so met ons ook. Die verhaal beeld ook vir ons uit oor sonde floreer op die leuen van geheimhouding. Ons glo altyd niemand sal weet nie, of niemand mag uitvind nie. En dit is presies hier waar die kake van die sonde op die sterkste is. Die verhaal dien egter ook as ‘n voorbeeldverhaal van hoe die Here jou einste foute tot sy eer kan gebruik. Dit was juis Moses se weersin in die slawerny van sy volk, wat uiteindelik hom ‘n roeping van die Here besorg het.

Eksodus 1

Die Farao beveel vir die vroedvroue, Sifra & Pua, om die kinders van die Hebreërs om die lewe te bring (Eks 1:15).

Daar word egter uitdruklik gesê dat omdat die vrouens vir God gedien het, hulle hul nie gesteur het aan die bevel van die Farao nie (vers 17).

Ons sien in hierdie verhaal hoe dit lyk as ‘n gelowige moet kies of jy mense of God gaan gehoorsaam. Sifra en Pua wys vir ons dat hulle hoër waarde aan gehoorsaamheid aan God as aan gehoorsaamheid aan mense geheg het – selfs al sou dit hulle dood kon beteken.

Ek vra myself af aan wie ek meer gehoorsaam is: Aan die verwagtinge van mense, my kultuur, strukture, regerings – of aan God?

Psalm 1

Walter Brueggeman onderskei onder andere tussen “Psalms of orientation” en “Psalms of disorientation“. Psalm 1 is duidelik ‘n Psalm van orientasie. Dit gee vastigheid. Dit bied sekuriteit. Dit alles is die werk van die Woord van die Here.

Dit is gepas dat hierdie ons heel eerste hoofstuk is wat ons saam lees in hierdie 3 jaar plan. Mag die Woord van die Here ons lewe orienteer.

Het jy al die pakkie oopgemaak?

Ek het nou lekker gelag vir hierdie oulike videogreep!

Dit is ‘n gespottery met die fliek “Cast Away“. Dit was mos die film wat gehandel het oor die FedEx werker wie se vliegtuig geval het, en toe moes hy vir wie weet hoe lank op ‘n eiland oorleef in die aller verskriklikste toestande… Kyk na die video en geniet dit saam.

Ek het gedink dit is ‘n baie skerp advertensie. Daardie man wou seker homself skop toe hy sien wat alles in die FedEx-pakkie was wat hy al die jare in sy sorg gehad het. As hy dit maar net op daardie eiland oopgemaak het, dan sou sy lewe darem baie makliker gewees het!

Ek het ‘n idee dat baie van ons as Christene ook so is. Ons sit met ‘n pakkie in ons hand wat die lewe hier, aansienlik vir ons kan verander – as ons  dit maar net sou oopmaak!

Daardie pakkie is natuurlik die Bybel. Dit bevat God se Woorde vir ons lewe – lewensbelangrike instruksies wat waarlik jou bestaan kan verander.

Ek is so  bly dat jy besluit het om “die pakkie” oop te maak en saam met ons ‘n reis deur God se Woord te onderneem. Ons begin amptelik met jaar 1 se leesrooster op 1 Februarie 2016.

Ek wil jou uitnooi om die Bybelskoolsessie van 28 Januarie 2016 by te woon. Nie net gaan dit vir jou die agtergrond van Februarie se leesstukke verduidelik nie, maar ook iets meer oor hoe die leesrooster saamgestel is en wat jy kan verwag in die jaar. Ons kom 18:00 by NG Witrivier bymekaar.

Indien jy nie die Bybelskool kan bywoon nie, kan jy die media op hierdie webtuiste aftrek. Ek vermoed ons sal dit vir jou rondom 31 Januarie gereed hê.

Die beoogde Bybelskooldatums vir die res van die jaar, lyk as volg:

 • Don 25 Feb 2016
 • Don 31 Mrt 2016
 • Don 21 April 2016
 • Don 26 Mei 2016
 • Don 23 Jun 2016
 • Don 28 Jul 2016
 • Don 25 Aug 2016
 • Don 29 Sept 2016
 • Don 27 Okt 2016
 • Don 17 Nov 2016
 • Don 1 Des 2016
 • Don 26 Jan 2017

Ons sal telkens om 18:00 begin. Die media van die onderskeie sessies behoort 3 dae na die Bybelskoolsessie op die webtuiste beskikbaar te wees.

Ek glo jy gaan die reis lewensveranderend beleef! Mag die Here jou seën.

In Jesus

Nati