All posts by nati@stander.co.za

Eksodus 15 (24 Februarie)

Soos in die Bybelskool bespreek, bevat Eksodus 15 ‘n verdere openbaring van wie God is. Aanvanklik leer die volk God ken as “Yahweh”. Maar in hoofstuk 15:26 maak Hy Homself bekend as Yahweh-Ropheka (Die Here wat genees). Die implisiete betekenis hiervan is dat die Here die een is wat ons gesondheid in sy hand vashou.

Praat met die Here oor jou en jou familie se gesondheid. Miskien is daar iemand vir wie jy vandag wil bid? Miskien het jy net behoefte om die Here te dank? Hoe dit ook sy, kom ons eer vandag die Here aan die hand van hierdie eienaam van Hom, en ons praat met Hom as die “Here wat genees”. Die genesing wat Hy bied, is natuurlik ook op meer as een vlak. Dit kan fisies wees, maar ook emosioneel en uiteraard ook geestelik.

Eksodus 14 (23 Februarie)

Dit bly darem altyd lekker om van hierdie wonderwerk in die Bybel te lees. Dit is gelyktydig aangrypend, verstommend – en tragies.

Minder lekker is om te sien hoe vinnig die slaafmentaliteit weer in God se volk na vore kom. In vers 11 &12 verwyt die volk vir Moses dat hy hulle uit Egipte bevry het. Dit sou vir hulle kwansuis beter gewees het om daar as slawe te werk as om as vry mense te sterf.

Óns slaafmentaliteit is net so diep gewortel. Ons is bevry van die mag van sonde, maar dit vat nie baie om ons te laat moed verloor en terug te laat verlang na die sonde se heerskappy oor ons nie.

Die Israeliete se teenmiddel teen hul moedeloosheid en angs, was om te “rus” in die wete dat die Here namens hulle gaan veg (vers 14).

Ons word ook nie oorgelaat om op ons eie kragte te oorleef nie. Wanneer ons op ‘n plek kom wat dit makliker lyk om heerskappy vir die sonde terug te gee, moet ons onthou dat dit nie ons is wat leef nie, maar Jesus ín ons. Hý sal namens ons die oorwinning behaal.

Vra vandag die Here om jou te herinner dat dit nie meer jý is wat leef nie, maar Hý wat in jou is.

Eksodus 13 (22 Feb)

Eksodus 13:17 praat van ‘n “kortpad” na die beloofde land. Maar vers 18 sê dat die Here vir sy volk die “ompad” kies. Kortpad vs ompad. Ek rol hierdie 2 woorde in my mond rond. Waarom sou God vir sy volk die ompad kies as daar ‘n kortpad was? Duidelik het Hy ‘n plan met hulle gehad.

Partykeer voel ons ook of ons lewe op ‘n “ompad” is. Dit is baie anders en veel moeiliker as wat ons dit voorgestel het. Spreek jou vertroue vandag teenoor die Here uit en sê: “Ek glo U is met my lewe oppad. Ek vertrou U op hierdie pad.”

Eksodus 12 (21 Februarie)

Hierdie is ‘n hoogtepunt van die verhaal oor hoe God sy volk uit Egipte bevry het. Soos ons in die Bybelskoolsessie genoem het, was elke plaag gemik teen ‘n Egiptiese afgod. Jy sien dit weer hier in vers 12: “Met al die Egiptiese afgode sal ek afreken. Ek is die Here!” Dit moes vir die volk aangrypend gewees het om die Here so in aksie te sien “triomfeer”.

Maar vandag kan ons ook juig en bly wees. Jesus het ons ook uit ‘n “slawebestaan” bevry. Hy het afgereken met al my sonde en my volledig verlos. Ek moet my afgode net agterlos en nie probeer saamvat op hierdie lewensreis nie! In die teologie noem ons dit die “voltooide werk van Jesus”. Vandag voel ek om te roem in die kruis. Want ons het ook God in aksie gesien!

Eksodus 9 (19 Feb)

Eksodus 9:19 Dikwels dink ons verkeerdelik dat God (volgens die Ou Testament) nie geskroom het om te straf nie – en selfs genot daaruit geput het. Vers 18 is een val vele voorbeelde wat egter vir ons wys op God se onwilligheid om mens en dier seer te maak. Hy waarsku hulle vooraf en sê dat hulle mens en dier moet beveilig teen die hael. Wat sê dit vir jou oor God se karakter en wat doen dit in jou hart teenoor Hom?

Eksodus 2

Sjoe vandag se hoofstuk het baie diamante. 

Dit vertel die verhaal van hoe Moses ‘n Egiptenaar doodslaan, dit eers probeer stilhou en dan daarna moet vlug.

Dit word eintlik ‘n wonderlike verhaal om te illustreer hoe sonde sneeubal – hoe een sonde na die volgende sonde lei. Dit werk vandag nog so met ons ook. Die verhaal beeld ook vir ons uit oor sonde floreer op die leuen van geheimhouding. Ons glo altyd niemand sal weet nie, of niemand mag uitvind nie. En dit is presies hier waar die kake van die sonde op die sterkste is. Die verhaal dien egter ook as ‘n voorbeeldverhaal van hoe die Here jou einste foute tot sy eer kan gebruik. Dit was juis Moses se weersin in die slawerny van sy volk, wat uiteindelik hom ‘n roeping van die Here besorg het.

Eksodus 1

Die Farao beveel vir die vroedvroue, Sifra & Pua, om die kinders van die Hebreërs om die lewe te bring (Eks 1:15).

Daar word egter uitdruklik gesê dat omdat die vrouens vir God gedien het, hulle hul nie gesteur het aan die bevel van die Farao nie (vers 17).

Ons sien in hierdie verhaal hoe dit lyk as ‘n gelowige moet kies of jy mense of God gaan gehoorsaam. Sifra en Pua wys vir ons dat hulle hoër waarde aan gehoorsaamheid aan God as aan gehoorsaamheid aan mense geheg het – selfs al sou dit hulle dood kon beteken.

Ek vra myself af aan wie ek meer gehoorsaam is: Aan die verwagtinge van mense, my kultuur, strukture, regerings – of aan God?

Psalm 1

Walter Brueggeman onderskei onder andere tussen “Psalms of orientation” en “Psalms of disorientation“. Psalm 1 is duidelik ‘n Psalm van orientasie. Dit gee vastigheid. Dit bied sekuriteit. Dit alles is die werk van die Woord van die Here.

Dit is gepas dat hierdie ons heel eerste hoofstuk is wat ons saam lees in hierdie 3 jaar plan. Mag die Woord van die Here ons lewe orienteer.