2 Kronieke 22

Vandag se gedeelte laat mens diep nadink oor die mense wat ons toelaat om in ons lewens in te spreek. Kyk bietjie wat sê die Skrif oor die lewe van Ahasia…

“Hy het gedoen wat verkeerd is in die oë van die Here, net soos die koningshuis van Agab, want na sy pa se dood was hulle sy raadgewers, en dit het sy ondergang beteken.
Dit was ook op hulle advies dat hy saam met Joram seun van koning Agab van Israel betrokke geraak het in ’n oorlog teen koning Gasael” (2 Kron 22:4-5)

Elkeen van ons het “raadgewers” in ons lewe. Besighede het ‘n “board of directors”. Hulle gee die toon aan en lewer inspraak in die lewe van die Uitvoerende hoof of die eienaar. In ons lewens is dit nie anders nie. Elkeen van ons het ‘n paar mense na wie ons luister. Hulle beïnvloed ons. Ons leen ons ore aan hulle uit, doelbewus of onbewustelik.

Die eerste vraag is dus: Wie is hierdie mense in my lewe? Een kan dalk ‘n familielid wees. ‘n Ander ‘n vriend.

As jy hulle klaar geïdentifiseer het, is die volgende vraag of hulle goeie raadgewers is. Dit kan dierbare vriende wees, maar swak raadgewers. Dit is nie noodwendig dat hulle oordeel van goeie smaak getuig nie.

‘n Kind van die Here moet baie versigtig wees wie hy/sy toelaat om in sy lewe in te spreek. Ahasia was nie daarop bedag nie, en dit het sy ondergang beteken.