1 Sam 7 (30 Julie)

In hierdie hoofstuk wy die Israeliete hulleself opnuut aan die Here. Dit is interessant dat wyding altyd gepaardgaan met afwysing. Dit help nie jy wy jou aan die Here maar jy koester steeds die afgode in jou midde nie. As hulle hul wou wy aan die Here, moes hulle die Astarte afgodsbeeldjies onder hulle verwerp.

In my eie lewe moet ek ook kies. Indien ek Jesus wil volg, is daar nie plek vir ‘n ander “heer” wat ek ook wil dien nie – hetsy geld, verhoudings, besittings, aanvaarding…