1 Sam 6 (29 Julie)

Miskien is die hoofding wat my in vandag se stuk opval, dat die ark – sonder enige hulp van die Israeliete se kant – teruggekeer het. Die Filistyne het 2 koeie ingespan en hulle met die ark weggestuur. Die mense van Bet-Semes was nog besig om in die lande te werk, toe hulle opkyk en die ark sien wat op die wa aangery kom.

Die ark is die vergestalting van die Here se teenwoordigheid. En dit was nie nodig vir die mense om te gaan oorlog maak om dit terug te wen nie. Inteendeel, dit was juis vanwee die inmenging van mense en hul selfsugtige ambisies wat die ark in die eerste plek verlore laat raak het. Maar die Here het nie mense nodig om sy teenwoordigheid te laat manifesteer nie. Die betekenis van die stuk is dat die Here outonoom is: Geen Filistyn of Israeliet het oor Hom beheer nie.

Meng my persoonlike agendas nie partykeer ook in, in die teenwoordigheid van die Here in my lewe nie? Veroorsaak my selfsugtige ambisies nie juis dat ek Hom “wegdryf” nie? Besef ek genoeg dat geen inspanning van my kant, die Here kan manipuleer om “meer” in my lewe betrokke te wees nie? Die feit dat Hy nou by my is, is suiwer genade.