1 Sam 23 (7Sept)

Ek sien in vandag se gedeelte Dawid se totale afhanklikheid van die Here. Hy soek letterlik treë vir treë die Here se wil.

Eers raadpleeg hy die Here of hy die stad Keïla moet gaan help teen die Filistyne. As hy daar is hoor hy van Saul se planne om hom aan te val. Dan raadpleeg hy die Here of dit die waarheid is – en op dit of die stad se mense hom gaan beskerm of uitlewer. Op grond van dit wat die Here vir hom sê baseer hy elke besluit.

Dit was waarskynlik nie dat hy die Here in ‘n hoorbare stem gehoor praat het nie. Waarskynlik het hy ook maar soos ons die Here se wil probeer uitpluis deur die indrukke wat hy in sy gees beleef het.

Maar hierdie opregte afhanklikheid van hom inspireer my.