1 Sam 16 (1 Sept)

Samuel moet ‘n koning salf, maar dit waarna hy soek is nie dit waarna die Here soek nie. Die Here kyk anders – nie na die uitelike nie maar na die innerlike. Dit kom mooi uit in hierdie gedeelte.

Maar die merkwaardige is dat wanneer Samuel God se hart begryp, begin hy ook so na mense kyk. Hy sit sy agenda weg en val in by God s’n. Hy salf nie Eliab nie, maar vir Dawid.

Het ek genoeg karakter om af te sien van my agenda en in te val by God s’n? Of probeer ek altwee van ons s’n máák werk? Daar is nie plek vir so iets nie. Ek moet die gehoorsaamheid hê om my te onderwerp aan God se wil.