1 Sam 14 (24 Aug)

Kan iemand so uit pas wees soos Saul? As die Here ‘n wonderwerk op die voorpunt van die geveg doen (by Jonatan), dan is Saul op die agterhoede. Wanneer hy die skarrel om die ark nader te bring, is dit te laat. Wat sy manne nodig het is om hulle kragte te herwin, maar hy lê ‘n eed af dat niemand iets mag eet nie. Die enigste held in die storie is Jonatan. Maar dit is ook die einste persoon wat negatief deur Saul se eed geraak word, want hy het nie daarvan geweet nie. Ek wonder weer: Kan iemand so uit pas wees met dit wat rondom hom aangaan?

Kom ons vra die Here dat Hy vir ons ‘n fyn sensitiwiteit sal gee om ons konteks reg op te som.