1 Sam 13 (23 Aug)

Mens kry eintlik vir Saul jammer. Hy was soos die Engelse sê tussen ‘n “rock and a hard place”. Die Filistyne was op die punt om hom en sy manne aan te val. Sy manskappe was doodsbang en het begin dros. Samuel het nie op die ooreengekomde tyd opgedaag om die brandoffer te bring nie. Die geveg sou enige oomblik uitbreek en dan het hy nog nie kans gehad om ‘n offer vir die Here te bring en sy guns af te smeek nie. En daarom gaan Saul voort en bring hy self die brandoffer.

Maar al is daar hoeveel dinge wat ons voel versagtende omstandighede is, bly sy optrede ongehoorsaam. Dit laat my sommer dink aan wat druk/spanning/angs aan ons oordeelsvermoë doen. Die Here verwag van ons om ook in die kookwatertye die regte ding te doen – juis dan.